VIỆT HÓA MOODLE

Diễn đàn trao đổi về việc Việt hóa gói ngôn ngữ của Moodle cũng như thảo luận về các vấn đề thuật ngữ khi dịch.

List of discussions. Showing 100 of 110 discussions
Trạng thái Diễn đàn Người khởi tạo Bài viết gần đây nhất Phúc đáp Hành động
Hình của Tan Dai Nguyen
Tan Dai Nguyen
12 Th07 2009
Hình của GaMa Laptop: Gaming - Macbook - Workstation
GaMa Laptop: Gaming - Macbook - Workstation
27
Hình của Tan Dai Nguyen
Tan Dai Nguyen
6 Th10 2009
Hình của Tan Dai Nguyen
Tan Dai Nguyen
17
Hình của Tô Thanh Bình
Tô Thanh Bình
14 Th10 2018
Hình của Tô Thanh Bình
Tô Thanh Bình
0
Hình của Tạ Đình Tiến
Tạ Đình Tiến
11 Th09 2012
Hình của HẢI HOÀNG
HẢI HOÀNG
6
Hình của Thái Đức Nguyễn
Thái Đức Nguyễn
27 Th10 2016
Hình của Nguyễn Hữu Hải
Nguyễn Hữu Hải
1
Hình của Thang Cao
Thang Cao
24 Th05 2016
Hình của Thang Cao
Thang Cao
0
Hình của Huỳnh Thành Luân
Huỳnh Thành Luân
16 Th05 2016
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
1
Hình của Wolf tube
Wolf tube
11 Th05 2016
Hình của Wolf tube
Wolf tube
0
Hình của duc ha bui
duc ha bui
4 Th03 2016
Hình của Wolf tube
Wolf tube
1
Hình của Tuyen Doan
Tuyen Doan
9 Th05 2007
Hình của Hải Nguyễn Đình
Hải Nguyễn Đình
14
Hình của Đặng Hồng Minh
Đặng Hồng Minh
18 Th03 2014
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
2
Hình của Huỳnh Thành Luân
Huỳnh Thành Luân
18 Th02 2014
Hình của Nguyễn Văn Sỹ
Nguyễn Văn Sỹ
2
Hình của Tuyen Nguyen
Tuyen Nguyen
28 Th02 2014
Hình của Tuyen Nguyen
Tuyen Nguyen
2
Hình của Nguyễn Thanh Giàu
Nguyễn Thanh Giàu
21 Th02 2014
Hình của Nguyễn Thanh Giàu
Nguyễn Thanh Giàu
0
Hình của Hải Nguyễn Đình
Hải Nguyễn Đình
12 Th01 2014
Hình của Hải Nguyễn Đình
Hải Nguyễn Đình
0
Hình của Nam Bùi
Nam Bùi
10 Th10 2013
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
1
Hình của Huy Long Trần
Huy Long Trần
26 Th03 2013
Hình của Huy Long Trần
Huy Long Trần
2
Hình của Nguyễn Minh Thiện
Nguyễn Minh Thiện
22 Th03 2013
Hình của Nguyễn Minh Thiện
Nguyễn Minh Thiện
0
Hình của Huy Long Trần
Huy Long Trần
29 Th01 2013
Hình của Huy Long Trần
Huy Long Trần
4
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
6 Th10 2012
Hình của Nghĩa Huỳnh Trọng
Nghĩa Huỳnh Trọng
1
Hình của Nguyen Thu Hien
Nguyen Thu Hien
27 Th12 2011
Hình của Tạ Đình Tiến
Tạ Đình Tiến
3
Hình của Trọng Thanh
Trọng Thanh
14 Th05 2006
23
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
30 Th05 2012
Hình của Hải Nguyễn Đình
Hải Nguyễn Đình
3
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
16 Th02 2012
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
5
Hình của Hà Vũ Thị
Hà Vũ Thị
17 Th05 2012
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
5
Hình của Văn Tuân Vũ
Văn Tuân Vũ
3 Th03 2011
Hình của Văn Tuân Vũ
Văn Tuân Vũ
0
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
7 Th12 2006
Hình của Doãn Quốc Bình
Doãn Quốc Bình
5
Hình của Lan Thi Thuy Lan
Lan Thi Thuy Lan
22 Th01 2011
Hình của Lan Thi Thuy Lan
Lan Thi Thuy Lan
0
Hình của lam dang
lam dang
23 Th05 2010
0
Hình của Nguyễn Kỳ Nam
Nguyễn Kỳ Nam
10 Th07 2008
18
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
6 Th10 2009
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
0
Hình của spider girl
spider girl
17 Th04 2007
7
attempt
Hình của Nga Nguyen
Nga Nguyen
23 Th02 2007
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
1
Hình của HOANG XUAN SINH
HOANG XUAN SINH
26 Th03 2009
Hình của Hoang Duy Thien Nguyen
Hoang Duy Thien Nguyen
3
Hình của chinh tran
chinh tran
20 Th04 2009
Hình của chinh tran
chinh tran
0
Hình của HOANG XUAN SINH
HOANG XUAN SINH
18 Th03 2009
Hình của HOANG XUAN SINH
HOANG XUAN SINH
4
Hình của Vu Hung
Vu Hung
9 Th12 2006
Hình của Nguyễn Việt
Nguyễn Việt
2
Hình của Hellme Mr.
Hellme Mr.
3 Th01 2008
Hình của Hoang Duy Thien Nguyen
Hoang Duy Thien Nguyen
5
Hình của Viet Nguyen
Viet Nguyen
12 Th12 2006
Hình của Nguyễn Việt Dũng
Nguyễn Việt Dũng
7
Hình của Vu Hung
Vu Hung
1 Th01 2006
Hình của karl terry
karl terry
2
Hình của Phuong Le
Phuong Le
28 Th03 2008
Hình của Trieu Phu Tran
Trieu Phu Tran
2
Wiki ?
Hình của Bi Mat
Bi Mat
29 Th03 2008
0
Hình của Nguyễn Vượng Văn
Nguyễn Vượng Văn
8 Th02 2008
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
2
Hình của bety trần
bety trần
2 Th12 2007
5
Hình của chung le ba
chung le ba
4 Th01 2008
Hình của chung le ba
chung le ba
0
Hình của Võ Trọng Trí
Võ Trọng Trí
17 Th12 2006
Hình của dainganxanh Admin
dainganxanh Admin
3
Hình của Nguyen Xuan
Nguyen Xuan
17 Th09 2007
Hình của Thien Do Lam
Thien Do Lam
2
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
16 Th05 2006
Hình của Trung Nguyễn
Trung Nguyễn
5
Hình của Võ Trọng Trí
Võ Trọng Trí
22 Th08 2007
Hình của Võ Trọng Trí
Võ Trọng Trí
0
Hình của Khong Thuy
Khong Thuy
9 Th03 2005
Hình của Nguyễn Danh Nam
Nguyễn Danh Nam
11
Hình của Nam Tran
Nam Tran
21 Th01 2007
Hình của thinh nt
thinh nt
4
Hình của James Van
James Van
6 Th06 2007
Hình của James Van
James Van
12
Hình của Trần Lê Phúc Thịnh
Trần Lê Phúc Thịnh
1 Th06 2007
Hình của Tuyen Doan
Tuyen Doan
2
Hình của Trần Lê Phúc Thịnh
Trần Lê Phúc Thịnh
1 Th06 2007
Hình của Võ Trọng Trí
Võ Trọng Trí
1
Hình của ld quoc
ld quoc
8 Th01 2007
Hình của phuong xuan
phuong xuan
2
Hình của Truong Le
Truong Le
26 Th05 2007
Hình của Truong Le
Truong Le
0
Hình của duyhuanh ho
duyhuanh ho
6 Th05 2007
Hình của duyhuanh ho
duyhuanh ho
0
Hình của spider girl
spider girl
3 Th05 2007
Hình của spider girl
spider girl
0
Hình của Tuyen Doan
Tuyen Doan
28 Th04 2007
1
Hình của Tuyen Doan
Tuyen Doan
19 Th04 2007
3
Hình của Nguyễn Vân
Nguyễn Vân
26 Th04 2007
1
Hình của Bich Nhung Vu
Bich Nhung Vu
14 Th04 2007
6
Hình của Tuyen Doan
Tuyen Doan
17 Th04 2007
Hình của Tuyen Doan
Tuyen Doan
5
scales?
Hình của Tuyen Doan
Tuyen Doan
16 Th04 2007
1
Hình của ng quy
ng quy
11 Th04 2007
3
Hình của nq thuy
nq thuy
28 Th03 2007
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
3
Hình của quaixe2 quaixe2
quaixe2 quaixe2
27 Th03 2007
Hình của quaixe2 quaixe2
quaixe2 quaixe2
0
Hình của nq thuy
nq thuy
26 Th03 2007
2
Hình của nq thuy
nq thuy
22 Th03 2007
3
Hình của Tuyen Doan
Tuyen Doan
15 Th03 2007
1
Grade?
Hình của Tuyen Doan
Tuyen Doan
15 Th03 2007
1
Hình của Tuyen Doan
Tuyen Doan
15 Th03 2007
1
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
12 Th12 2006
Hình của thuy tran
thuy tran
4
Hình của Vu Hung
Vu Hung
15 Th03 2005
18
Hình của Thanh Phuc
Thanh Phuc
4 Th02 2007
1
Hình của Nga Nguyen
Nga Nguyen
23 Th01 2007
2
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
6 Th12 2006
2
Hình của Thanh Hai Nguyen
Thanh Hai Nguyen
24 Th11 2006
1
Hình của Maybach Exelero
Maybach Exelero
8 Th11 2006
4
Hình của Kien pham van
Kien pham van
2 Th11 2006
5
Hình của tuan tuan
tuan tuan
20 Th07 2006
3
Hình của Vu Hung
Vu Hung
11 Th09 2006
0
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
8 Th06 2005
Hình của Giang Khuong
Giang Khuong
42
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
7 Th06 2005
21
Plugin?
Hình của Thuy Tran
Thuy Tran
11 Th06 2005
Hình của Phạm Văn Chính
Phạm Văn Chính
16
Hình của Bich Van Hoang
Bich Van Hoang
12 Th04 2006
Hình của Bich Van Hoang
Bich Van Hoang
5
Hình của Long Hoang
Long Hoang
12 Th04 2006
1
Hình của Tran Hoang
Tran Hoang
11 Th08 2005
5
Hình của Minh Do Hong
Minh Do Hong
20 Th02 2006
Hình của Minh Do Hong
Minh Do Hong
0
Asset
Hình của Nguyen Viet Nam
Nguyen Viet Nam
15 Th10 2005
1
Hình của Vu Hung
Vu Hung
11 Th06 2005
Hình của Kiên Phan Trung
Kiên Phan Trung
7
Hình của Minh Do Hong
Minh Do Hong
22 Th12 2005
Hình của Minh Do Hong
Minh Do Hong
1
Hình của Vu Hung
Vu Hung
21 Th03 2005
22
Hình của Nguyen Viet Nam
Nguyen Viet Nam
22 Th10 2005
1
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
15 Th06 2005
Hình của Nguyen Viet Nam
Nguyen Viet Nam
1
Hình của Vu Anh
Vu Anh
12 Th10 2005
1
File?
Hình của Thuy Tran
Thuy Tran
15 Th06 2005
3
Hình của Thuy Tran
Thuy Tran
15 Th06 2005
Hình của Khong Thuy
Khong Thuy
31
Hình của Vu Hung
Vu Hung
2 Th03 2005
11
Hình của Thuy Tran
Thuy Tran
1 Th08 2005
1