VIỆT HÓA MOODLE

Nên chăng chiến dịch Việt hoá hoàn toàn Moodle!

 
Hình của Giang Khuong
Trả lời: Nên chăng chiến dịch Việt hoá hoàn toàn Moodle!
 
Xin cảm ơn các công việc của các anh chị. Tôi cũng xin được tham gia dịch một số phần trong gói ngôn ngữ Việt. Tôi đang xem cách thức như thế nào, đề nghị anh Hùng phân công.
Thân ái.
Giang.
 
Trung bình điểm đánh giá: -