VIỆT HÓA MOODLE

"Task" nen dich the nao ?

 
Hình của Bich Van Hoang
Trả lời: "Task" nen dich the nao ?
 
Cảm ơn anh ! Giờ gõ được tiếng Việt rồi smile

Ah, em còn câu hỏi liên quan đến việc dịch mấy thuật ngữ sau sang tiếng Việt
  • về đặc tính của multimedia : interactivity, multimodality
  • và Website
Ngoài ra, em đang tìm tài liệu phân loại website + cấu trúc của từng loại website (chủ yếu về mặt ergonomics). Nếu anh có nguồn tài liệu nào thì chỉ cho em với nhé!

Thanks,
Van
 
Trung bình điểm đánh giá: -