VIỆT HÓA MOODLE

Các từ tiếng việt moodle 2.4 dùng cho 3.0.1

 
Hình của Huỳnh Thành Luân
Các từ tiếng việt moodle 2.4 dùng cho 3.0.1
 

Chào mọi người,

Lúc trước mình có dùng phiên bản moodle 2.4 các từ việt hóa rất tốt gần gũi nhưng nay dùng sang 3.0 thì từ việt hóa rất lạ không quen như: 

Moodle 3.0 Moodle 2.4
Nhà của tôi Trang cá nhân
 Tệp Riêng Tư Của Tôi  Các tập tin cá nhân

Có anh nào có bộ từ việt hóa của phiên bản 2.4 dùng được cho 3.0 cho xin với.


 
Trung bình điểm đánh giá: -
Hình của Dinh tuan
Trả lời: Các từ tiếng việt moodle 2.4 dùng cho 3.0.1
 

Theo tôi bạn mở file 2.4 và file 3.0 so sánh; nếu thấy dòng nào khác bạn sẽ thay thế như thế đảm bảo theo ý muốn của bạn.

 
Trung bình điểm đánh giá: -