VIỆT HÓA MOODLE

Gói tiếng Việt cho module Feedback

 
Hình của Vu Hung
Re: Gói tiếng Việt cho module Feedback
Đóng góp vào gói tiếng Việt
OK,
Anh sẽ bổ sung vào gói tiếng Việt và đưa lên server của Moodle.
 
Trung bình điểm đánh giá: -