VIỆT HÓA MOODLE

Module help/scorm

 
Hình của Khong Thuy
Trả lời: Module help/scorm
 

Hi Tran Thuy

Bạn có thể vào địa chỉ này để download nhe

http://www.emeditor.com/

Best regards

Khong Thuy

 
Trung bình điểm đánh giá: -