VIỆT HÓA MOODLE

Tích hợp bộ gõ tiếng Việt, kết quả với 1.7+

 
Hình của Doãn Quốc Bình
Trả lời: Tăng tốc độ tải TinyMCE sử dụng chức năng gzip của PHP
 

Bạn ơi cho mình hỏi file header.html ở đâu vậy mình tìm không thấy đâu hết àh.

 
Trung bình điểm đánh giá: -