VIỆT HÓA MOODLE

Feedback?

 
Hình của Vu Hung
Re: Feedback?
Đóng góp vào gói tiếng Việt
Em tải gói tiếng Việt mới nhất về từ http://download.moodle.org. Nếu phần admin chưa Việt hóa đuợc hết thì em bổ sung luôn đi.
 
Trung bình điểm đánh giá: -