VIỆT HÓA MOODLE

Tích hợp bộ gõ tiếng Việt, kết quả với 1.7+

 
Hình của Đinh Lư Giang
Tích hợp bộ gõ tiếng Việt, kết quả với 1.7+
Đóng góp vào gói tiếng ViệtThành viên tích cực
Cào mọi người.
Từ bài hướng dẫn của Trong Thanh, tôi đã cài thử trên Moodle 1.7+
Kết quả như sau:

Mặt tích cực:
1. Chạy trên Firefox 2.0 --> tốt
2. Chạy trên IE --> tốt
3. Các plug-in của Tiny bình thường
4. Gõ tiếng Việt dạng VNI hayTelex tùy theo cài đặt ở viettyping.js

Mặt tiêu cực:
1. Chức năng span để tạo bộ lọc đa ngôn ngữ --> bị Tiny cắn chết:
từ <span lang="en">, nó tự chuyển sang <span>. Các bộ lọc khác OK. Mimetex OK, multimedia cũng OK.
2. Tiny load chậm hơn so với AreaHTML
3. Có hiện tượng các nút của Tiny tràn ra khỏi khung, làm thành một hàng

Thay đổi nhỏ trong cách cài đặt.
Bạn cài đặt như Trong thanh đã chỉ dẫn. Tuy nhiên, không cần tải TinyMCE lên, bạn chỉ cần chỉ đường dẫn đến đúng tập tin javascript của tinymce trong thư mục lib mà Moodle đã có sẵn. http://YOURDOMAIN.COM/lib/editor/tinymce/jscripts/tiny_mce/tiny_mce.js thôi.

Hy vọng các bạn làm được. Cám ơn Trọng Thanh.

Thân ái
Giang


 
Trung bình điểm đánh giá: -
Hình của Trọng Thanh
Tăng tốc độ tải TinyMCE sử dụng chức năng gzip của PHP
 

TinyMCE là một trình soạn thảo mạnh nhưng phức tạp và nhiều button do đó thời gian tải TinyMCE
chậm hơn HTML Area là tất nhiên. Các nhà phát triển TinyMCE biết điều này và đã giới thiệu một
tính năng hỗ trợ cho nó đó là TinyMCE Compressor (download tại:
http://tinymce.moxiecode.com/download.php).
Tác giả Tiny hứa hẹn với bộ nén này Tiny sẽ nhỏ hơn 75% và tăng tốc độ tải lên đáng kể. Yêu cầu
duy nhất ở máy chủ là phải bật chức năng gzip. Bản thân tôi đã dùng thử và thấy tốc độ tải tăng rất rõ.

Sau đây tôi xin hướng dẫn cách cài đặt TinyMCE compressor cho các bạn mới làm quen với Tiny:
Giả sử bạn đã cài thành công bộ gõ TinyMCE như hướng dẫn trước của tôi:

1. Tải TinyMCE compressor về và giải nén. Nhớ chọn bộ nén dành cho PHP.
2. Upload 2 file: tiny_mce_gzip.jstiny_mce_gzip.php vào trong thư mục tiny_mce (thư mục có chứa file tiny_mce.js)
3. Vào file header.html chứa script khởi tạo Tiny và chỉnh sửa như sau:
4. Thay dòng
 
<script type="text/javascript" src="
www.yourdomain.com/..../tinymce/jscripts/tiny_mce/tiny_mce.js"></script>

bằng dòng:

<script type="text/javascript" src="
www.yourdomain.com/..../tinymce/jscripts/tiny_mce/tiny_mce_gzip.js"></script>

5. Ngay bên dưới dòng trên thêm một dòng khai báo các thành phần và plugin sẽ được nén. Bên dưới là khai báo đầy đủ tất cả các plugin:

<script type="text/javascript">
tinyMCE_GZ.init({
 plugins : 'style,layer,table,save,advhr,advimage,advlink,emotions,iespell,insertdatetime, preview,media,searchreplace,print,contextmenu,paste,directionality,fullscreen, noneditable,visualchars,nonbreaking,xhtmlxtras',
 themes : 'advanced',
 languages : 'en',
 disk_cache : true,
 debug : false
});
</script>

6. Ngay sau đó sẽ là các khai báo về giao diện của TinyMCE. Ở đây tôi có chỉnh sửa một chút so với hướng dẫn trước để chiều ngang khung soạn thảo gọn hơn, tránh trường hợp tràn nút:

<script type="text/javascript">
tinyMCE.init({
 mode : "textareas",
 theme : "advanced",
 plugins : "table,save,advhr,advimage,advlink,emotions,iespell,insertdatetime, preview,zoom,flash,searchreplace,print,contextmenu,media",
 theme_advanced_buttons1_add_before : "save,separator",
 theme_advanced_buttons1_add : "fontselect,fontsizeselect",
 theme_advanced_buttons2_add : "",
 theme_advanced_buttons2_add_before: "cut,copy,paste,separator,search,replace,separator",
 theme_advanced_buttons3_add_before: "",
 theme_advanced_buttons3_add : "separator,forecolor,backcolor,separator,emotions,iespell,flash,media,advhr, separator,insertdate,inserttime,preview,zoom,separator,print",
 theme_advanced_buttons4 : "tablecontrols",
 theme_advanced_disable : "styleselect",
 theme_advanced_toolbar_location : "top",
 theme_advanced_toolbar_align : "left",
 theme_advanced_path_location : "bottom",
 plugin_insertdate_dateFormat : "%Y-%m-%d",
 plugin_insertdate_timeFormat : "%H:%M:%S",
 extended_valid_elements : "a[name|href|target|title|onclick], img[class|src|border=0|alt|title|hspace|vspace|width|height|align|onmouseover|onmouseout|name], hr[class|width|size|noshade], font[face|size|color|style], span[class|align|style]",
 external_link_list_url : "example_data/example_link_list.js",
 external_image_list_url : "example_data/example_image_list.js",
 flash_external_list_url : "example_data/example_flash_list.js"
});
</script>
<!-- End tiny_mce editor -->


7. Cuối cùng bạn hãy vào Moodle chạy thử. Nếu các button hiện ra đầy đủ tức là bạn đã cài đặt
thành công. Bạn sẽ thấy tốc độ tải TinyMCE tăng đáng kể.

Chúc bạn thành công.

 
Trung bình điểm đánh giá: -
Hình của Kien pham van
Trả lời: Tăng tốc độ tải TinyMCE sử dụng chức năng gzip của PHP
 

Em chao cac anh!

Em da thu dung TinyMCE nhung khong biet cach dua doan code browse files cho phan chen hinh anh va media. Nho cac anh chi giup!

 
Trung bình điểm đánh giá: -
Hình của Viet Nguyen
Trả lời: Tăng tốc độ tải TinyMCE sử dụng chức năng gzip của PHP
 

Bạn thử làm theo cách của mình xem có ổn ko. Vào thư mục plugin của tiny nhé, sau đó vào thư mục media chẳng hạn, sửa đoạn mã  của file media.htm như sau :

<input id="src" name="src" type="text" value="" onchange="switchType(this.value);generatePreview();" />

type="text" thay bằng type="file"

Các thư mục khác trong mục plugin như flash và advimage cũng chỉnh sửa các file htm trong đó tương tự. Thay type="text" bằng type="file"

Bạn thử làm theo xem sao cười

 
Trung bình điểm đánh giá: -
Hình của tran le hung phi
Re: Trả lời: Tăng tốc độ tải TinyMCE sử dụng chức năng gzip của PHP
 

Anh có thể hướng dẫn em cụ thể cách làm cho chiều rộng của vùng soạn thảo nhỏ gọn lại được không? em đã đặt: width: '300', nhưng nó vẫn to đùng ra, tràng ra màng hình.

 
Trung bình điểm đánh giá: -
Hình của Doãn Quốc Bình
Trả lời: Tăng tốc độ tải TinyMCE sử dụng chức năng gzip của PHP
 

Bạn ơi cho mình hỏi file header.html ở đâu vậy mình tìm không thấy đâu hết àh.

 
Trung bình điểm đánh giá: -