Chuyển tới nội dung chính

VIỆT HÓA MOODLE

Trao đổi về thuật ngữ trong bản Việt hóa Moodle 1.9