VIỆT HÓA MOODLE

Chèn bộ gõ Tiếng Việt trong Moodle

 
Hình của Minh Do Hong
Chèn bộ gõ Tiếng Việt trong Moodle
 
Trung bình điểm đánh giá: -