VIỆT HÓA MOODLE

Asset

 
Hình của Vu Hung
Trả lời: Asset
Đóng góp vào gói tiếng Việt
Phải dịch cho đúng ngữ cảnh của SCORM thôi, không thể dịch là của cải hoặc tài sản được. smile
 
Trung bình điểm đánh giá: -