VIỆT HÓA MOODLE

Việt hóa: "Capture Scene" "capture scene entry" "media capture"

 
Hình của duc ha bui
Việt hóa: "Capture Scene" "capture scene entry" "media capture"
 

Dear cả nhà, 

Em có mấy từ này nhưng biết việt hóa như thế nào mà bắt buộc phải dịch nó ra tiếng Việt, các cao thủ giúp em với. Em cảm ơn các bác ạ.

 "Capture Scene"

 "capture scene entry" 

"media capture" 

"capture device"

"capture identifier"

Contex tham khảo: 

- "Capture Scene: a structure representing the scene that is captured by a collection of capture devices. A capture scene includes attributes and one or more capture scene entries, with each entry including one or more media captures" 

-http://www.ietf.org/mail-archive/web/clue/current/msg01200.html 

-https://www.ietf.org/proceedings/83/slides/slides-83-clue-2.pdf 

https://tools.ietf.org/html/draft-groves-clue-scene-clarifications-00

 
Trung bình điểm đánh giá: -
Hình của Wolf tube
Trả lời: Việt hóa: "Capture Scene" "capture scene entry" "media capture"
 

Bạn có thể sử dụng https://translate.google.com để dịch.

Còn muốn việt hóa nó thì bạn vào file moodledata > lang > vi. Rồi tìm file: langconfig.php


 
Trung bình điểm đánh giá: -