VIỆT HÓA MOODLE

Theme và Popup

 
Hình của Vu Hung
Theme và Popup
Đóng góp vào gói tiếng Việt

Xin mọi nguời cho ý kiến về hai từ Theme và Popup, dịch sang tiếng Việt như thế nào cho "dễ nghe"?

 
Trung bình điểm đánh giá: -
Hình của Đinh Lư Giang
Trả lời: Theme và Popup
Đóng góp vào gói tiếng ViệtThành viên tích cực
Hai từ này đúng là khó thật nhỉ. Tôi thử vậy:
Theme: Chủ đề
Popup: Trình đơn đổ xuống (?)
Xin ý kiến.
Giang
 
Trung bình điểm đánh giá: -
Hình của Vu Hung
Trả lời: Theme và Popup
Đóng góp vào gói tiếng Việt
>>Theme: Chủ đề
Tôi sợ dich là chủ đề thì trùng với Topic. Theme trong Moodle bao gồm các  vấn đề liên quan tới giao diện chung: header, footer, kích cỡ chữ, màu, loại chữ, etc.
 
Trung bình điểm đánh giá: -
Hình của Vu Hung
Trả lời: Theme và Popup
Đóng góp vào gói tiếng Việt

Popup ở đây là một tính từ. Nó được dùng như sau trong một số ngữ cảnh:
1. menu

2. window

Định nghĩa trong từ điển của Oxford như sau (đối với máy tính):

(adjective)(of a computer MENU, etc) that can be brought to the screen quickly while you are working on another document.

So, what's next? thoughtful

Vũ Hùng

 
Trung bình điểm đánh giá: -
Hình của Kiên Phan Trung
Trả lời: Theme và Popup
 
Theo ưm có thể dịch là: menu ngữ cảnh.
 
Trung bình điểm đánh giá: -
Hình của Thuy Tran
Trả lời: Theme và Popup
 

"popup" em nghĩ dịch là "bật lên" hoặc "bật ra"? Menu bật lên?
Còn "đổ xuống" hay "xổ xuống" em nghĩ là dành cho từ "drop down" (dropdown menu). Vì đúng là các popup menu hiện ra giữa màn hình, còn các drop down menu thì xổ xuống khi ta chọn vào một mục nào đó trên menu.

 
Trung bình điểm đánh giá: -
Hình của Thuy Tran
Trả lời: Theme và Popup
 

Theme, em nghĩ nó cũng tương tự như Look and Feel trong Java, tức là các giao diện khác nhau cho cùng một nội dung.
Vậy có thể dịch theme giao diện tùy chọn được không? Em nghĩ có nhiều thuật ngữ mà tiếng Việt không có từ tương ứng, ví dụ hotpot chằng hạn, thì đành dịch thoát ý để mọi người hiểu nghĩa thôi.

 
Trung bình điểm đánh giá: -
Hình của Nguyen Viet Nam
Trả lời: Theme và Popup
 
Tôi đồng ý Theme: Giao diện tuỳ chọn.
 
Trung bình điểm đánh giá: -