VIỆT HÓA MOODLE

Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt???

 
Hình của nq thuy
Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt???
 
Em đang làm file Hướng dẫn sử dụng Moodle phần Admin, em gặp rất nhiều khó khăn, nhất là phần ngôn ngữ, em không hiểu hết ý nghĩa của từng câu tiếng Anh....Ví dụ như trong phần Ngôn ngữ --> Cài đặt ngôn ngữ --> Địa phương toàn trang???? Phần Định vị ??? Em đọc hoài mà cũng không hiểu ý nghĩa của nó, anh chị giúp em với!!
 
Trung bình điểm đánh giá: -
Hình của Vu Hung
Re: Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt???
Đóng góp vào gói tiếng Việt
Em nên đưa lên các từ tiếng Anh tương ứng với những từ đó, anh sẽ chỉ giúp em ý nghĩa của từng từ. Và em dùng phiên bản bao nhiêu?
 
Trung bình điểm đánh giá: -
Hình của nq thuy
Trả lời: Re: Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt???
 

Language --> Language Settings --> Sitewide locale ??? Đây là phần giải thích của Sitewide locale :

Choose a sitewide locale - this will override the format and language of dates for all language packs (though names of days in calendar are not affected). You need to have this locale data installed on your operating system (eg for linux en_US.UTF-8 or es_ES.UTF-8). In most cases this field should be left blank.
Em đọc mà không hiểu.
Em đang xài MoodleWindowsInstaller-latest-17.
Cám ơn anh nhiều lắm!
 
Trung bình điểm đánh giá: -