VIỆT HÓA MOODLE

Cái gì thế này, mọi người vào đây, vào đây!!!

 
Hình của Minh Do Hong
Cái gì thế này, mọi người vào đây, vào đây!!!
 
Cái này ở trong tệp nào vậy nhỉ?

 
Trung bình điểm đánh giá: -
Hình của Minh Do Hong
Trả lời: Cái gì thế này, mọi người vào đây, vào đây!!!
 
Không ai có ý kiến gì à, em sửa như thế này có được không:


Vui lòng xác nhận các vị trí cho việc cài đặt Moodle.

Địa chỉ web: Chỉ ra địa chỉ web đầy đủ ở đó Moodle sẽ được truy cập.  Nếu web site của bạn có khả năng truy cập qua nhiều URL thì chọn một cái thông thường nhất mà các học viên của bạn có thể sử dụng. Không bao gồm một vạch chéo.

Thư mục Moodle: Chỉ ra đường dẫn đầy đủ cho việc cài đặt. Đảm bảo rằng chữ hoa/chữ thường chính xác.

Thư mục dữ liệu: Bạn cần một vị trí ở đó Moodle có thể cất những tệp được tải lên. Thư mục này nên có khả năng đọc và khả năng ghi vào bởi người dùng web server (thông thường la` 'nobody' hoặc 'apache'), nhưng không nên để truy cập trực tiếp qua web.

Thư mục dữ liệu bạn chỉ ra không tìm thấy hoặc chưa được tạo. Hãy sửa lại đường dẫn cho đúng hoặc tạo ra thư mục đó.

0/ Theo em nên dịch cho đúng nghĩa để mọi người hiểu chứ không nên dịch sát nghĩa

1/ Có một số cái không thể dịch được vì nó là tên riêng (ví dụ nobody, apache là một tài khoản trên hệ thống Unix, Linux cũng giống nhưa Administrator trên Windows, không thể đem ra dịch được vì nếu dịch thì không ai hiểu)

2/ Moodle được phát triển nguyên bản trên hệ thống Nix (trên Windows chạy được nhưng không phát huy hết sức mạnh cũng như cơ chế bảo mật)

Nếu mọi người đồng ý với những thay đổi này em sẽ post tệp sửa đổi lên.
 
Trung bình điểm đánh giá: -