VIỆT HÓA MOODLE

Việt hóa phần trắc nghiệm

 
Hình của Đinh Lư Giang
Trả lời: Re: Việt hóa phần trắc nghiệm
Đóng góp vào gói tiếng ViệtThành viên tích cực

Bạn vô phần Site Administration > Language > Language Customization, chọn một số file liên quan đến quiz (nằm trong Core), tìm một chuỗi (tiếng Anh) thì sẽ có cách dịch tương ứng hoặc có thể bổ sung được phần dịch còn thiếu. Xem hình

Đinh Lư Giang


 
Trung bình điểm đánh giá: -