VIỆT HÓA MOODLE

attempt

 
Hình của Nga Nguyen
attempt
 

Theo em nên dịch attempt là "bài làm" (danh từ), "làm bài" (động từ)

Mọi người nghĩ thế nào?

 
Trung bình điểm đánh giá: -
Hình của Đinh Lư Giang
Trả lời: attempt
Nhóm Thành viên tích cựcNhóm Đóng góp vào gói tiếng Việt
Nếu được, nên dịch là "số lần làm bài".

Giang
 
Trung bình điểm đánh giá: -