VIỆT HÓA MOODLE

Wiki ?

 
Hình của Bi Mat
Wiki ?
 

Các anh chị ơi!

Em đang nghiên cứu về Moodle.Hiện nay,thuật ngữ Wiki xuất hiện trong tài liệu nhưng em không biết dịch thế nào.Mong các anh chị giúp em với.Cám ơn các anh chị trước.

 
Trung bình điểm đánh giá: -