VIỆT HÓA MOODLE

Embedded answers (Cloze)

 
Hình của Nga Nguyen
Embedded answers (Cloze)
 

Embedded answers question là loại câu hỏi gần giống như câu hỏi điền vào chỗ trống thường dùng. Trong đó, các câu trả lời có thể thuộc vào các loại khác nhau như: câu hỏi đúng sai, câu hỏi đa lựa chọn, câu hỏi có câu trả lời ngắn, câu trả lời số.

Em thấy nếu mình dịch ra là "Câu hỏi có nhiều câu trả lời" thì chưa chính xác lắm.

Mọi người nghĩ thế nào?

Theo em nên dịch là:

  • Câu hỏi tổng hợp.
  • Câu hỏi hỗn hợp.
  • Câu hỏi nhiều loại câu trả lời.
  • Câu hỏi điền vào chỗ trống.
 
Trung bình điểm đánh giá: -
Hình của Nga Nguyen
Trả lời: Embedded answers (Cloze)
 

Tiện thể, em có ý kiến nho nhỏ. Trong file hướng dẫn sử dụng module quiz, em thấy có điểm chưa hợp lý.

Ở phần câu hỏi mô tả có đoạn "Câu hỏi mô tả là câu hỏi viết tức là không có sẵn các phương án chọn lựa mà học viên phải trả lời theo ý kiến của mình ".

Theo em được biết thì loại câu hỏi mô tả là loại câu hỏi đặc biệt, nó không yêu cầu học viên phải trả lời! Nếu dịch như trên thì mọi người sẽ bị nhầm sang dạng câu hỏi tự luận (essay).

 
Trung bình điểm đánh giá: -
Hình của Vu Hung
Trả lời: Embedded answers (Cloze)
Đóng góp vào gói tiếng Việt
OK, anh sẽ lưu ý bổ sung cho phiên bản tới.
 
Trung bình điểm đánh giá: -