VIỆT HÓA MOODLE

scales?

 
Hình của Tuyen Doan
scales?
 
Em thay co mot so tai lieu dich la "ti le".
Khong biet la co chinh xac khong?
 
Trung bình điểm đánh giá: -
Hình của Vu Hung
Re: scales?
Đóng góp vào gói tiếng Việt
Em phải xem có phù hợp khi sử dụng để tính điểm. Anh nghĩ dịch như vậy cũng được.
 
Trung bình điểm đánh giá: -