VIỆT HÓA MOODLE

Không cập nhật được phần việt hóa

 
Hình của Huy Long Trần
Trả lời: Không cập nhật được phần việt hóa
Đóng góp vào gói tiếng Việt

Chào anh Giang,

Tôi đã làm được rồi.

Cảm ơn anh!

 
Trung bình điểm đánh giá: -