VIỆT HÓA MOODLE

Lỗi font Tiếng Việt

 
Hình của Vu Hung
Trả lời: Lỗi font Tiếng Việt
Đóng góp vào gói tiếng Việt
Mình thử nghiệm Moodle 1.6 + PHP 5.1.2 + MySQL 5.0.19 thì rất ổn, không hề có lỗi tiếng Việt. Hình như từ MySQL 4.1 trở đi thư viện của MySQL đưa ra ngoài thành một extension.
 
Trung bình điểm đánh giá: -