VIỆT HÓA MOODLE

Cho em hỏi về hiển thị ngày tháng bằng Tiếng Việt

 
Hình của Hải Nguyễn Đình
Trả lời: Cho em hỏi về hiển thị ngày tháng bằng Tiếng Việt
 

Hi,

Bạn copy file đính kèm vào thư mục vi trong moodledata (...\moodledata\lang\vi), và restart  moodle, xem sao.


 
Trung bình điểm đánh giá: -