VIỆT HÓA MOODLE

Help me việt hóa !

 
Hình của Tuyen Doan
Re: Help me việt hóa !
 
Có cách này.
Vào phần quản trị, sau đó vào Ngôn ngữ>>Soạn thảo ngôn ngữ>>Soạn thảo một từ hay một câu, click vào file moodle.php.
Ở phía dưới sẽ xuất hiện tất cả các chuỗi ngôn ngữ có sẵn trong file này, sau đó bạn search ra mấy từ trên.
Đến đó bạn sửa lại.
Làm tương tự cho các file khác!
Chúc thành công@!

Thành viên cùng nghiên cứu Moodle.
 
Trung bình điểm đánh giá: -