VIỆT HÓA MOODLE

Grade?

 
Hình của Tuyen Doan
Grade?
 

Con tu grade? La diem so, cho diem hay danh gia, hay xep loai, phan loai?

Mong moi nguoi cung chia se!

 
Trung bình điểm đánh giá: -
Hình của Vu Hung
Re: Grade?
Đóng góp vào gói tiếng Việt
Grade trong một số ngữ cảnh trong Moodle, thường dịch là điểm số. Còn các ngữ cảnh khác thì mình cũng chưa để ý hết.
 
Trung bình điểm đánh giá: -