VIỆT HÓA MOODLE

Việt hóa các chữ trên menu

 
Nguyễn Việt Dũng
Re: Việt hóa các chữ
 
Riêng quyền và các định nghía về quyền thì bạn phải vào phần "Define role" bấm vào chỉnh sửa để soạn, bạn chỉnh ở đó thì nó mởi hiển thị tiếng Việt đúng. Trong một số trường hợp ta cũng phải làm như thế ví dụ như định nghĩa về danh mục câu hỏi,...
 
Trung bình điểm đánh giá: -