VIỆT HÓA MOODLE

Tự học Moodle

 
Hình của thinh nt
Re: Tự học Moodle
 
Chào bạn,
Để tự học Moodle trước hết bạn nên cài đặt moodle, tài liệu cài đặt:
Tiếng việt: http://el.edu.net.vn/moodledocs/HuongDanCaiDat.zip
Tiếng Anh: http://moodle.org/mod/resource/view.php?id=6594
tạo bài giảng bằng Moodle bạn có thể tham khảo:
http://moodle.tokem.fi/mod/book/view.php?id=5116&chapterid=92
Chúc bạn thành công!

 
Trung bình điểm đánh giá: -