VIỆT HÓA MOODLE

Bản việt hóa cho phiên bản 1.9

 
Hình của Vu Hung
Trả lời: Bản việt hóa cho phiên bản 1.9
Đóng góp vào gói tiếng Việt
Em vào đây sẽ tìm thấy thôi: http://docs.moodle.org/en/Language_editing.

Best!
 
Trung bình điểm đánh giá: -