VIỆT HÓA MOODLE

Đã nhận được phần dịch của bạn Huy và Nghĩa

 
Huỳnh Trọng Nghĩa
Re: Đã nhận được phần dịch của bạn Huy và Nghĩa
 

Chút phản hồi em gửi anh Giang:

1. Sẽ tập trung vào các mô-đun chính, với hiện trạng chưa được dịch theo như ý anh.

2. Đúng, chúng ta cần phải thống nhất thuật ngữ chung. Khuyến khích mọi người khi tham gia dịch hãy đóng góp thuật ngữ, với nghĩa Tiếng Việt gần gũi, "dễ nuốt", thân thiện. Nếu công việc trôi chảy, em đề xuất làm tài liệu hướng dẫn cho các bạn mới bắt đầu dịch trong thời gian sau này.

3. Đồng ý.

Em,

Nghĩa

 
Trung bình điểm đánh giá:5 (1)