VIỆT HÓA MOODLE

Việt hoá các hepl trong EDITOR

 
Hình của Vu Hung
Trả lời: Việt hoá các hepl trong EDITOR
Đóng góp vào gói tiếng Việt
Các file tài nguyên hoàn toàn download được. Em vào phần các file của course học, ở đó em sẽ thấy các link để tải về.
 
Trung bình điểm đánh giá: -