CÁC CÔNG CỤ TẠO BÀI GIẢNG

Cùng nhau thảo luận về các công cụ dùng để tạo bài giảng và bài thi, sau đó tải lên và chia sẻ cùng Moodle.
List of discussions. Showing 100 of 142 discussions
Trạng thái Diễn đàn Người khởi tạo Bài viết gần đây nhất Phúc đáp Hành động
Hình của binh phan
binh phan
24 Th06 2007
Hình của Laptop Titan
Laptop Titan
35
Hình của Đỗ Hoàng Việt
Đỗ Hoàng Việt
8 Th11 2018
Hình của Tuấn Nguyễn
Tuấn Nguyễn
2
Hình của Viet Long Dam
Viet Long Dam
22 Th01 2010
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
26
Hình của Thanh Dat Do
Thanh Dat Do
1 Th05 2016
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
1
Hình của nguyen hung nguyen
nguyen hung nguyen
4 Th04 2016
Hình của nguyen hung nguyen
nguyen hung nguyen
0
Hình của Hoang Oanh
Hoang Oanh
22 Th03 2005
Hình của Đình Hùng Hoàng
Đình Hùng Hoàng
57
Hình của Long Lê
Long Lê
13 Th03 2009
Hình của HPC VNSHOP24
HPC VNSHOP24
6
Hình của Gunner Le
Gunner Le
6 Th11 2015
Hình của Gunner Le
Gunner Le
2
Hình của indianou indianou
indianou indianou
2 Th09 2007
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
4
Hình của cuong viet nguyen
cuong viet nguyen
25 Th06 2015
Hình của cuong viet nguyen
cuong viet nguyen
0
Hình của thong truong
thong truong
28 Th05 2014
Hình của thong truong
thong truong
0
Hình của thong truong
thong truong
11 Th05 2014
Hình của thong truong
thong truong
0
Hình của Van Toan
Van Toan
14 Th10 2013
Hình của Hải Nguyễn Đình
Hải Nguyễn Đình
1
Hình của Viet Long Dam
Viet Long Dam
8 Th01 2010
3
Hình của son kieu
son kieu
21 Th04 2013
2
Hình của Hiệu Nguyễn Thị
Hiệu Nguyễn Thị
22 Th06 2012
Hình của Đức Huy Đồng
Đức Huy Đồng
5
Hình của Trung Trần Quang
Trung Trần Quang
8 Th06 2012
Hình của Huy Nguyen Minh
Huy Nguyen Minh
8
Hình của Tuyền Nguyễn Thanh
Tuyền Nguyễn Thanh
28 Th05 2012
Hình của Tuyền Nguyễn Thanh
Tuyền Nguyễn Thanh
0
Hình của Hiệu Nguyễn Thị
Hiệu Nguyễn Thị
21 Th05 2012
Hình của Hiệu Nguyễn Thị
Hiệu Nguyễn Thị
2
Hình của ho bin
ho bin
28 Th03 2010
Hình của Hải Nguyễn Đình
Hải Nguyễn Đình
10
Hình của hoang thai
hoang thai
25 Th03 2012
Hình của hoang thai
hoang thai
0
Hình của Cuong To
Cuong To
24 Th09 2011
0
Hình của Toan Dang
Toan Dang
14 Th09 2011
Hình của Toan Dang
Toan Dang
0
Hình của Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
19 Th08 2011
Hình của Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
0
Hình của Doãn Quốc Bình
Doãn Quốc Bình
10 Th08 2011
Hình của Doãn Quốc Bình
Doãn Quốc Bình
0
Hình của Cuong To
Cuong To
30 Th07 2011
2
Hình của Việt Cường Nguyễn
Việt Cường Nguyễn
31 Th12 2009
Hình của Truc Nguyen
Truc Nguyen
5
Hình của quocvuong K55C CNTT DHSPHN
quocvuong K55C CNTT DHSPHN
15 Th07 2008
Hình của Truc Nguyen
Truc Nguyen
4
Hình của Nguyễn Xuân Công
Nguyễn Xuân Công
23 Th06 2011
Hình của Hải Nguyễn Đình
Hải Nguyễn Đình
4
Hình của Hà Tấn Cường
Hà Tấn Cường
22 Th06 2011
Hình của Hà Tấn Cường
Hà Tấn Cường
2
Hình của Trần Lê Phúc Thịnh
Trần Lê Phúc Thịnh
1 Th02 2007
Hình của Minh Nhat Le
Minh Nhat Le
6
Hình của Hong Nguyen
Hong Nguyen
6 Th12 2010
Hình của Mậu Minh
Mậu Minh
1
Hình của Thanh Tam
Thanh Tam
11 Th03 2007
Hình của dainganxanh Admin
dainganxanh Admin
3
Hình của Hoang Thai Dinh
Hoang Thai Dinh
15 Th11 2010
Hình của Hải Nguyễn Đình
Hải Nguyễn Đình
1
Hình của Tran Phuoc Tai
Tran Phuoc Tai
26 Th07 2010
Hình của Tran Phuoc Tai
Tran Phuoc Tai
0
Hình của thuong lanh
thuong lanh
16 Th06 2010
Hình của Con Sóng Lang Thang ...
Con Sóng Lang Thang ...
1
Hình của Dare to win
Dare to win
11 Th05 2010
Hình của Con Sóng Lang Thang ...
Con Sóng Lang Thang ...
2
Hình của phuc thinh
phuc thinh
15 Th07 2010
Hình của phuc thinh
phuc thinh
0
Hình của Lucky Little
Lucky Little
5 Th10 2009
Hình của Dare to win
Dare to win
9
Hình của Huyền Nguyễn
Huyền Nguyễn
11 Th05 2010
Hình của Huyền Nguyễn
Huyền Nguyễn
0
Hình của Xuan An
Xuan An
25 Th04 2008
4
Hình của PHONG LUONG
PHONG LUONG
26 Th07 2006
Hình của Huy Minh
Huy Minh
2
Hình của tuyen ho
tuyen ho
30 Th03 2010
0
Hình của Quách Nhị
Quách Nhị
20 Th03 2010
Hình của Quách Nhị
Quách Nhị
0
Hình của Dare to win
Dare to win
19 Th03 2010
Hình của Hải Nguyễn Đình
Hải Nguyễn Đình
1
Hình của Dare to win
Dare to win
11 Th01 2010
Hình của Dare to win
Dare to win
9
Hình của Trong Nguyen
Trong Nguyen
11 Th01 2010
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
1
Hình của thắng nguyễn
thắng nguyễn
27 Th12 2009
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
1
Hình của Thể Dương
Thể Dương
14 Th12 2009
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
1
Hình của Lucky Little
Lucky Little
25 Th10 2009
Hình của Ky Nguyen
Ky Nguyen
1
Hình của hang nguyen
hang nguyen
19 Th11 2009
Hình của hang nguyen
hang nguyen
0
Hình của Viet Long Dam
Viet Long Dam
9 Th10 2009
Hình của Hải Nguyễn Đình
Hải Nguyễn Đình
1
Hình của Anh Le
Anh Le
16 Th10 2006
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
3
Hình của Yons Phan
Yons Phan
27 Th04 2008
Hình của Ky Nguyen
Ky Nguyen
1
Hình của Long Lê
Long Lê
15 Th04 2009
Hình của Nguyễn Tùng
Nguyễn Tùng
1
Hình của tiến trung vũ
tiến trung vũ
26 Th03 2009
Hình của tiến trung vũ
tiến trung vũ
0
Hình của Duc Duy Nguyen
Duc Duy Nguyen
10 Th11 2008
Hình của Võ Trọng Trí
Võ Trọng Trí
2
Hình của Hưng Nguyễn
Hưng Nguyễn
4 Th01 2009
Hình của Hoang Duy Thien Nguyen
Hoang Duy Thien Nguyen
1
Hình của Yons Phan
Yons Phan
25 Th11 2008
Hình của Yons Phan
Yons Phan
0
Hình của Yons Phan
Yons Phan
22 Th09 2008
Hình của Yons Phan
Yons Phan
0
Hình của hai pls
hai pls
16 Th10 2007
4
Hình của Nguyen Xuan Viet
Nguyen Xuan Viet
22 Th11 2007
Hình của Thanh Binh Hoang
Thanh Binh Hoang
2
Hình của Truong Nguyen Quang
Truong Nguyen Quang
25 Th03 2006
Hình của quocvuong K55C CNTT DHSPHN
quocvuong K55C CNTT DHSPHN
20
Hình của Trung Pham Bao
Trung Pham Bao
14 Th06 2008
Hình của Trung Pham Bao
Trung Pham Bao
0
Hình của Kien pham van
Kien pham van
2 Th02 2007
Hình của nguyen viet hien
nguyen viet hien
1
Hình của Võ Trọng Trí
Võ Trọng Trí
13 Th03 2007
Hình của Hoang Nguyen
Hoang Nguyen
4
Hình của Yons Phan
Yons Phan
1 Th05 2008
Hình của Hoang Duy Thien Nguyen
Hoang Duy Thien Nguyen
1
Hình của Yons Phan
Yons Phan
27 Th04 2008
Hình của Yons Phan
Yons Phan
0
Hình của chung le ba
chung le ba
21 Th03 2008
Hình của chung le ba
chung le ba
2
Hình của vinh hn
vinh hn
28 Th01 2008
0
Hình của Bich Do Danh
Bich Do Danh
29 Th03 2006
Hình của minh quoc ho
minh quoc ho
17
Hình của Tran Phuoc Tai
Tran Phuoc Tai
20 Th11 2007
Hình của Nguyen Xuan Viet
Nguyen Xuan Viet
1
Hình của Anh Tuấn
Anh Tuấn
5 Th06 2006
Hình của Nguyen Xuan Viet
Nguyen Xuan Viet
9
Hình của luu mai
luu mai
7 Th11 2007
7
Hình của lucky lucky
lucky lucky
27 Th10 2007
Hình của lucky lucky
lucky lucky
0
Hình của hung quoc
hung quoc
12 Th10 2007
Hình của hung quoc
hung quoc
0
Hình của Trúc Mai Tạ
Trúc Mai Tạ
26 Th09 2007
Hình của Trúc Mai Tạ
Trúc Mai Tạ
0
Hình của Nguyen Thanh Thoai
Nguyen Thanh Thoai
20 Th08 2007
Hình của Trung Nguyễn
Trung Nguyễn
2
Hình của Nhat Tran tan
Nhat Tran tan
8 Th05 2007
Hình của Trung Nguyễn
Trung Nguyễn
3
Hình của thanh dzuong
thanh dzuong
3 Th03 2007
Hình của Trung Nguyễn
Trung Nguyễn
2
Hình của Trung Nguyễn
Trung Nguyễn
15 Th09 2007
Hình của Trung Nguyễn
Trung Nguyễn
5
Hình của Thanh Tam
Thanh Tam
27 Th04 2007
Hình của Trung Nguyễn
Trung Nguyễn
4
Hình của Trung Nguyễn
Trung Nguyễn
22 Th08 2007
Hình của Trung Nguyễn
Trung Nguyễn
5
Hình của nguyen danh thao
nguyen danh thao
27 Th03 2007
Hình của Trung Nguyễn
Trung Nguyễn
4
Hình của Võ Trọng Trí
Võ Trọng Trí
26 Th08 2007
Hình của Võ Trọng Trí
Võ Trọng Trí
0
Hình của lucky lucky
lucky lucky
25 Th08 2007
Hình của lucky lucky
lucky lucky
0
Hình của Tu Le Anh
Tu Le Anh
1 Th08 2007
Hình của Tu Le Anh
Tu Le Anh
0
Hình của NGUYEN SONG TUYEN
NGUYEN SONG TUYEN
17 Th07 2007
1
Hình của quan nguyen hong
quan nguyen hong
14 Th07 2007
Hình của quan nguyen hong
quan nguyen hong
0
Hình của ngoc hong
ngoc hong
28 Th05 2007
Hình của Võ Trọng Trí
Võ Trọng Trí
5
Hình của Trung Tran
Trung Tran
30 Th05 2007
3
Hình của Vu Hung
Vu Hung
24 Th05 2006
3
Hình của Nguyễn Vân
Nguyễn Vân
19 Th04 2007
Hình của Nguyễn Vân
Nguyễn Vân
2
Hình của Truong Tuan Anh
Truong Tuan Anh
15 Th04 2007
1
Hình của Ngoc Khoa
Ngoc Khoa
11 Th04 2007
1
Hình của Ngoc Khoa
Ngoc Khoa
29 Th03 2007
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
4
Hình của Trung Nguyễn Thành
Trung Nguyễn Thành
25 Th03 2007
Hình của Trung Nguyễn Thành
Trung Nguyễn Thành
0
Hình của Nguyen Thanh
Nguyen Thanh
19 Th02 2007
Hình của Nguyen Thanh
Nguyen Thanh
3
Hình của Thanh Tam
Thanh Tam
7 Th03 2007
Hình của Thanh Tam
Thanh Tam
1
Hình của Võ Trọng Trí
Võ Trọng Trí
13 Th02 2007
Hình của Thanh Tam
Thanh Tam
4