CÁC CÔNG CỤ TẠO BÀI GIẢNG

Cùng nhau thảo luận về các công cụ dùng để tạo bài giảng và bài thi, sau đó tải lên và chia sẻ cùng Moodle.
Showing 100 of 142 discussions
Trạng thái Diễn đàn Người khởi tạo Bài viết gần đây nhất Phúc đáp Hành động
Hình của Hoang Oanh
Hoang Oanh
22 Th03 2005
Hình của Đình Hùng Hoàng
Đình Hùng Hoàng
57
Hình của Duy Hai Nguyen
Duy Hai Nguyen
6 Th03 2006
38
Hình của binh phan
binh phan
24 Th06 2007
Hình của Laptop Titan
Laptop Titan
35
Hình của Nguyen Tuyen
Nguyen Tuyen
22 Th03 2005
27
Hình của Viet Long Dam
Viet Long Dam
22 Th01 2010
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
26
Hình của Truong Nguyen Quang
Truong Nguyen Quang
25 Th03 2006
Hình của quocvuong K55C CNTT DHSPHN
quocvuong K55C CNTT DHSPHN
20
Hình của dino pat
dino pat
10 Th04 2006
Hình của Anh Tuấn
Anh Tuấn
20
Hình của Bich Do Danh
Bich Do Danh
29 Th03 2006
Hình của minh quoc ho
minh quoc ho
17
Hình của thanh dzuong
thanh dzuong
26 Th12 2006
Hình của thanh dzuong
thanh dzuong
14
Hình của ho bin
ho bin
28 Th03 2010
Hình của Hải Nguyễn Đình
Hải Nguyễn Đình
10
Hình của Nguyen Thanh
Nguyen Thanh
10 Th02 2006
Hình của Thuy Tran
Thuy Tran
9
Hình của Minh Viet
Minh Viet
23 Th05 2006
9
Hình của Anh Tuấn
Anh Tuấn
5 Th06 2006
Hình của Nguyen Xuan Viet
Nguyen Xuan Viet
9
Hình của mi mi
mi mi
29 Th11 2006
Hình của huy daongoc
huy daongoc
9
Hình của Lucky Little
Lucky Little
5 Th10 2009
Hình của Dare to win
Dare to win
9
Hình của Dare to win
Dare to win
11 Th01 2010
Hình của Dare to win
Dare to win
9
Hình của Võ Trọng Trí
Võ Trọng Trí
23 Th01 2007
8
Hình của Trung Trần Quang
Trung Trần Quang
8 Th06 2012
Hình của Huy Nguyen Minh
Huy Nguyen Minh
8
Hình của Cao Van Khanh
Cao Van Khanh
6 Th02 2006
Hình của Thuy Tran
Thuy Tran
7
Hình của luu mai
luu mai
7 Th11 2007
7
Hình của thanh dzuong
thanh dzuong
24 Th10 2006
Hình của thanh dzuong
thanh dzuong
6
Hình của thanh dzuong
thanh dzuong
23 Th12 2006
Hình của thanh dzuong
thanh dzuong
6
Hình của Trần Lê Phúc Thịnh
Trần Lê Phúc Thịnh
1 Th02 2007
Hình của Minh Nhat Le
Minh Nhat Le
6
Hình của Long Lê
Long Lê
13 Th03 2009
Hình của HPC VNSHOP24
HPC VNSHOP24
6
Hình của N VT
N VT
11 Th06 2006
5
Hình của ngoc hong
ngoc hong
28 Th05 2007
Hình của Võ Trọng Trí
Võ Trọng Trí
5
Hình của Trung Nguyễn
Trung Nguyễn
22 Th08 2007
Hình của Trung Nguyễn
Trung Nguyễn
5
Hình của Trung Nguyễn
Trung Nguyễn
15 Th09 2007
Hình của Trung Nguyễn
Trung Nguyễn
5
Hình của Việt Cường Nguyễn
Việt Cường Nguyễn
31 Th12 2009
Hình của Truc Nguyen
Truc Nguyen
5
Hình của Hiệu Nguyễn Thị
Hiệu Nguyễn Thị
22 Th06 2012
Hình của Đức Huy Đồng
Đức Huy Đồng
5
Hình của Võ Trọng Trí
Võ Trọng Trí
13 Th02 2007
Hình của Thanh Tam
Thanh Tam
4
Hình của Võ Trọng Trí
Võ Trọng Trí
13 Th03 2007
Hình của Hoang Nguyen
Hoang Nguyen
4
Hình của nguyen danh thao
nguyen danh thao
27 Th03 2007
Hình của Trung Nguyễn
Trung Nguyễn
4
Hình của Ngoc Khoa
Ngoc Khoa
29 Th03 2007
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
4
Hình của Thanh Tam
Thanh Tam
27 Th04 2007
Hình của Trung Nguyễn
Trung Nguyễn
4
Hình của indianou indianou
indianou indianou
2 Th09 2007
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
4
Hình của hai pls
hai pls
16 Th10 2007
4
Hình của Xuan An
Xuan An
25 Th04 2008
4
Hình của quocvuong K55C CNTT DHSPHN
quocvuong K55C CNTT DHSPHN
15 Th07 2008
Hình của Truc Nguyen
Truc Nguyen
4
Hình của Nguyễn Xuân Công
Nguyễn Xuân Công
23 Th06 2011
Hình của Hải Nguyễn Đình
Hải Nguyễn Đình
4
Hình của Vu Hung
Vu Hung
24 Th05 2006
3
Hình của Nguyen Duc Hung
Nguyen Duc Hung
28 Th06 2006
3
Hình của Anh Le
Anh Le
16 Th10 2006
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
3
Hình của mi mi
mi mi
23 Th11 2006
3
Hình của thanh dzuong
thanh dzuong
31 Th01 2007
Hình của thanh dzuong
thanh dzuong
3
Hình của Võ Trọng Trí
Võ Trọng Trí
13 Th02 2007
Hình của Võ Trọng Trí
Võ Trọng Trí
3
Hình của Nguyen Thanh
Nguyen Thanh
19 Th02 2007
Hình của Nguyen Thanh
Nguyen Thanh
3
Hình của Thanh Tam
Thanh Tam
11 Th03 2007
Hình của dainganxanh Admin
dainganxanh Admin
3
Hình của Nhat Tran tan
Nhat Tran tan
8 Th05 2007
Hình của Trung Nguyễn
Trung Nguyễn
3
Hình của Trung Tran
Trung Tran
30 Th05 2007
3
Hình của Viet Long Dam
Viet Long Dam
8 Th01 2010
3
Hình của Vu Hung
Vu Hung
27 Th03 2005
2
Hình của Nam Nguyen Tri
Nam Nguyen Tri
13 Th04 2005
Hình của Nam Nguyen Tri
Nam Nguyen Tri
2
Hình của Du Nguyen Tien
Du Nguyen Tien
6 Th10 2005
Hình của Du Nguyen Tien
Du Nguyen Tien
2
Hình của Cao Van Khanh
Cao Van Khanh
17 Th01 2006
Hình của tuan tuan
tuan tuan
2
Hình của Bao Nguyen
Bao Nguyen
1 Th02 2006
Hình của bluesky fotech
bluesky fotech
2
Hình của Huu Tinh Luong
Huu Tinh Luong
11 Th05 2006
Hình của Huu Tinh Luong
Huu Tinh Luong
2
Hình của Nguyen Duc Hung
Nguyen Duc Hung
30 Th06 2006
Hình của vu vy giang
vu vy giang
2
Hình của PHONG LUONG
PHONG LUONG
26 Th07 2006
Hình của Huy Minh
Huy Minh
2
Hình của thanh dzuong
thanh dzuong
3 Th03 2007
Hình của Trung Nguyễn
Trung Nguyễn
2
Hình của Nguyễn Vân
Nguyễn Vân
19 Th04 2007
Hình của Nguyễn Vân
Nguyễn Vân
2
Hình của Nguyen Thanh Thoai
Nguyen Thanh Thoai
20 Th08 2007
Hình của Trung Nguyễn
Trung Nguyễn
2
Hình của Nguyen Xuan Viet
Nguyen Xuan Viet
22 Th11 2007
Hình của Thanh Binh Hoang
Thanh Binh Hoang
2
Hình của chung le ba
chung le ba
21 Th03 2008
Hình của chung le ba
chung le ba
2
Hình của Duc Duy Nguyen
Duc Duy Nguyen
10 Th11 2008
Hình của Võ Trọng Trí
Võ Trọng Trí
2
Hình của Dare to win
Dare to win
11 Th05 2010
Hình của Con Sóng Lang Thang ...
Con Sóng Lang Thang ...
2
Hình của Hà Tấn Cường
Hà Tấn Cường
22 Th06 2011
Hình của Hà Tấn Cường
Hà Tấn Cường
2
Hình của Cuong To
Cuong To
30 Th07 2011
2
Hình của Hiệu Nguyễn Thị
Hiệu Nguyễn Thị
21 Th05 2012
Hình của Hiệu Nguyễn Thị
Hiệu Nguyễn Thị
2
Hình của son kieu
son kieu
21 Th04 2013
2
Hình của Gunner Le
Gunner Le
6 Th11 2015
Hình của Gunner Le
Gunner Le
2
Hình của Đỗ Hoàng Việt
Đỗ Hoàng Việt
8 Th11 2018
Hình của Tuấn Nguyễn
Tuấn Nguyễn
2
Hình của Lê Hoa`n
Lê Hoa`n
24 Th06 2005
1
Hình của Cao Van Khanh
Cao Van Khanh
6 Th02 2006
1
Hình của Duy Hai Nguyen
Duy Hai Nguyen
12 Th05 2006
1
Hình của Duy Hai Nguyen
Duy Hai Nguyen
26 Th05 2006
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
1
TiFF
Hình của tuan tuan
tuan tuan
28 Th07 2006
1
Hình của tuan tuan
tuan tuan
29 Th07 2006
1
Hình của Thanh Tam
Thanh Tam
29 Th09 2006
1
Hình của Anh Le
Anh Le
14 Th10 2006
1
Hình của Vu Hung
Vu Hung
24 Th12 2006
Hình của Long Do Nhu
Long Do Nhu
1
Hình của Phuong Ha
Phuong Ha
29 Th01 2007
1
Hình của thanh dzuong
thanh dzuong
31 Th01 2007
1
Hình của Kien pham van
Kien pham van
2 Th02 2007
Hình của nguyen viet hien
nguyen viet hien
1
Hình của Thanh Tam
Thanh Tam
7 Th03 2007
Hình của Thanh Tam
Thanh Tam
1
Hình của Ngoc Khoa
Ngoc Khoa
11 Th04 2007
1
Hình của Truong Tuan Anh
Truong Tuan Anh
15 Th04 2007
1
Hình của NGUYEN SONG TUYEN
NGUYEN SONG TUYEN
17 Th07 2007
1
Hình của Tran Phuoc Tai
Tran Phuoc Tai
20 Th11 2007
Hình của Nguyen Xuan Viet
Nguyen Xuan Viet
1
Hình của Yons Phan
Yons Phan
27 Th04 2008
Hình của Ky Nguyen
Ky Nguyen
1
Hình của Yons Phan
Yons Phan
1 Th05 2008
Hình của Hoang Duy Thien Nguyen
Hoang Duy Thien Nguyen
1
Hình của Hưng Nguyễn
Hưng Nguyễn
4 Th01 2009
Hình của Hoang Duy Thien Nguyen
Hoang Duy Thien Nguyen
1
Hình của Long Lê
Long Lê
15 Th04 2009
Hình của Nguyễn Tùng
Nguyễn Tùng
1
Hình của Viet Long Dam
Viet Long Dam
9 Th10 2009
Hình của Hải Nguyễn Đình
Hải Nguyễn Đình
1
Hình của Lucky Little
Lucky Little
25 Th10 2009
Hình của Ky Nguyen
Ky Nguyen
1
Hình của Thể Dương
Thể Dương
14 Th12 2009
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
1
Hình của thắng nguyễn
thắng nguyễn
27 Th12 2009
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
1
Hình của Trong Nguyen
Trong Nguyen
11 Th01 2010
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
1
Hình của Dare to win
Dare to win
19 Th03 2010
Hình của Hải Nguyễn Đình
Hải Nguyễn Đình
1
Hình của thuong lanh
thuong lanh
16 Th06 2010
Hình của Con Sóng Lang Thang ...
Con Sóng Lang Thang ...
1