CÁC CÔNG CỤ TẠO BÀI GIẢNG

Không sử dụng được chức năng Bài học mới

 
Hình của Van Toan
Không sử dụng được chức năng Bài học mới
 

Hiên nay em đang dùng Moodle 2.5 trong Admin thêm Bài học mới được nhưng khi học viên đăng nhập vào bài học đó thì bị báo lỗi.

Ai đã sửa được lỗi này chia sẻ cho em với

 


Hình của Hải Nguyễn Đình
Trả lời: Không sử dụng được chức năng Bài học mới
 

Thường bị lỗi ở database, nên chọn COLLATE utf8_general_ci