CÁC CÔNG CỤ TẠO BÀI GIẢNG

Làm sao tạo giáo trình điện tử từ Reloader hay eXE xuất ra định dạng file .exe để đưa vào CD.v.v.v.