CÁC CÔNG CỤ TẠO BÀI GIẢNG

modul Maths trong exe

 
Hình của Võ Trọng Trí
Trả lời: modul Maths trong exe
 
Tại sao họ không dùng chế độ lọc như moodle nhỉ ? Ai có thể cải tiến thì tiện biết bao , giáo viên Toán khi nào cũng thiệt thòi cả !???