CÁC CÔNG CỤ TẠO BÀI GIẢNG

Mọi ngườ ơi cho em hỏi lỗi này tí. về UP FILE LÊN KHÓA HỌC KHÔNG ĐƯỢC

 
Hình của Đức Huy Đồng
Trả lời: Mọi ngườ ơi cho em hỏi lỗi này tí. về UP FILE LÊN KHÓA HỌC KHÔNG ĐƯỢC
 

cái này bạn phải nhờ bên cung cấp host tắt safe_mode của sv đi mới upload đc. mình cũng từng bị như vậy và phải nhờ bên sv tắt đi mới upload thành công