CÁC CÔNG CỤ TẠO BÀI GIẢNG

Ký hiệu Toán học với Latex

 
Hình của Truong Nguyen Quang
Ký hiệu Toán học với Latex
 
Xin chào !

Tôi cũng mới làm quen với Latex & Moodle.

Tôi muốn hỏi là làm thế nào soạn thảo các ký hiệu Toán học trực tiếp trong Moodle (tôi cũng đã tham khảo tài liệu ký hiệu toán học nhưng không biết gõ ở đâu trong Moodle, Soạn thảo nội dung bài viết hay trong Chat...)
Ví dụ muốn hiển thị phương trình ngay tại đây: $$z = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Trang web của mình: http://vietmaths.net

Mong được sự giúp đỡ của các bạn.

Thanks,


Hình của Truong Nguyen Quang
Trả lời: Ký hiệu Toán học với Latex
 
Ủa ! Lạ thật !

Ký hiệu toán học hiển thị tốt ở đây .

$$a^2 + b^2 = c^2$$
$$z = \sqrt{x^2 + y^2}$$
$$\sum_{k=1}^n k$$
$$\frac{n(n+1)}{2}$$
$$\lim_{x\to\infty}f(x)= 0$$

Cũng câu hỏi này  tôi thử gửi trong Vietmaths.net thì không hiển thị được .

Vậy tôi phải cấu hình hay bổ sung gì để  Vietmaths.net hiển thị công thức toán học như ở đây ?

Thanks,
Hình của Truong Nguyen Quang
Trả lời: Ký hiệu Toán học với Latex
 
Tôi bật tất cả bộ lọc thì bây giờ là như vậy trên Vietmaths.net (chỉ thấy vùng trống, không thấy ký hiệu đâu cả)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Ủa ! Lạ thật !

Ký hiệu toán học hiển thị tốt ở đây .

 

Cũng câu hỏi này  tôi thử gửi trong Vietmaths.net thì không hiển thị được .

Vậy tôi phải cấu hình hay bổ sung gì để  Vietmaths.net hiển thị công thức toán học như ở đây ?

Thanks,
--------------------------------------------------------------------------------------
Hình của Truong Nguyen Quang
Trả lời: Ký hiệu Toán học với Latex
 
Tôi phát hiện rằng hình như cài Moodle trên linux (Vietmaths.net) có vấn đề ở chỗ này ! và thấy file mimetex.exe (linux làm sao chạy được file này buồn )

Thông báo nhận được:

Debugging Help

First a brief overview of how the TeX filter works. The TeX filter first searches the database cache_filters table to see if this TeX expression had been processed before. If not, it adds a DB entry for that expression. It then replaces the TeX expression by an <img src=".../filter/tex/pix.php..."> tag. The filter/tex/pix.php script then searches the database to find an appropriate gif image file for that expression and to create one if it doesn't exist. Here are a few common things that can go wrong and some suggestions on how you might try to fix them.

  1. Something had gone wrong on a previous occasion when the filter tried to process this expression. Then the database entry for that expression contains a bad TeX expression in the rawtext field (usually blank). You can fix this by clicking on "Delete DB Entry"
  2. The TeX to gif image conversion process does not work. If your server is running Unix, a likely cause is that the mimetex binary you are using is incompatible with your operating system. You can try compiling it from the C sources downloaded from http://www.forkosh.com/mimetex.zip, or looking for an appropriate binary at http://moodle.org/download/mimetex/. You may then also need to edit your moodle/filter/tex/pix.php file to add
    case "Linux":
    to the list of operating systems in the switch (PHP_OS) statement. Windows users may have a problem properly unzipping mimetex.exe. Make sure that mimetex.exe is is PRECISELY 433152 bytes in size. If not, download a fresh copy from http://moodle.org/download/mimetex/windows/mimetex.exe. Another possible problem which may affect both Unix and Windows servers is that the web server doesn't have execute permission on the mimetex binary. In that case change permissions accordingly

Hình của Truong Nguyen Quang
Trả lời: Ký hiệu Toán học với Latex
 
Làm thế nào với tình huống này ?

Another possible problem which may affect both Unix and Windows servers is that the web server doesn't have execute permission on the mimetex binary. In that case change permissions accordingly (Tôi thì không có khả năng làm điều này)

buồn

Nếu mà không gõ được ký hiệu Toán thì Vietmaths.net gặp rắc rối to rồi !

Thanks,
Hình của Đỗ Xuân Tiến
Hãy chuyển host đi anh ạ!
 

Nếu anh gặp vấn đề về hosting (mà hình như chắc chắn là vậy), thì anh có thể chuyển sang một host khác có khả năng hỗ trợ thực hiện công thức toán học.

Triển khai thực sự thì gặp những vấn đề như vậy. Ở đây có nhiều ng cài lên máy tính của mình hoặc ít ra cũng có nhiều quyền hạn hơn anh để thao tác với máy chủ (về thiết lập quyền hạn cho các file binary).

Đồng Quốc Vương
Re: Trả lời: Ký hiệu Toán học với Latex
 
Cac' bác dùng cài mathtran đó. Em dùng ok lắm
Hình của Vu Hung
Trả lời: Ký hiệu Toán học với Latex
Đóng góp vào gói tiếng Việt
Chào bạn (Tôi không biết gọi tên là Trường hoặc Quang smile),
Sau đây là một số gợi ý cho bạn:
1. Nhớ enable các filter toán học

2. Gõ các công thức toán học như thế nào có thể xem tại: http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=5402.

3. Anh thử xem mình đã có đầy đủ thư viện đi kèm cùng Moodle để thực hiện filter hoạt động tốt chưa. Anh có thể bổ sung bằng cách tải về tại: http://download.moodle.org/mimetex/.

4.Anh xem mình đã cho đủ quyền để chạy các file thực hiện filter chưa? Xem tiếp tại http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=29424.

5.Kiểm tra thông qua debug: {Địa chỉ cài Moodle}/filter/tex/texdebug.php. Nếu nó chạy tốt thì filter toán học hoạt động tốt.

6. Anh có thể tham khảo thêm các kinh nghiệm tại: http://moodle.org/mod/forum/view.php?id=752.

Thân ái!Hình của Truong Nguyen Quang
Trả lời: Ký hiệu Toán học với Latex
 
Rất cảm ơn bạn.

Tuy nhiên có vấn đề này trong phần debug:


Notice: Undefined variable: status in /www/htdocs/vietma/filter/tex/texdebug.php on line 131

Warning: system() has been disabled for security reasons in /www/htdocs/vietma/filter/tex/texdebug.php on line 131
/www/htdocs/vietma/filter/tex/mimetex.linux: /lib/libc.so.6: version `GLIBC_2.3' not found (required by /www/htdocs/vietma/filter/tex/mimetex.linux)

Notice: Undefined variable: status in /www/htdocs/vietma/filter/tex/texdebug.php on line 149
The shell command
"/www/htdocs/vietma/filter/tex/mimetex.linux" -e "/www/htdocs/vietma/data/filter/tex/74c2b66b2d2501b77fad711fd1febcf0.gif" '\Large f(x)=\Bigint_{-\infty}^x~e^{-t^2}dt'
returned status =

Notice: Undefined variable: status in /www/htdocs/vietma/filter/tex/texdebug.php on line 150

Notice: Undefined variable: status in /www/htdocs/vietma/filter/tex/texdebug.php on line 152

Notice: Undefined variable: status in /www/htdocs/vietma/filter/tex/texdebug.php on line 154
File size of mimetex executable /www/htdocs/vietma/filter/tex/mimetex.linux is 429514
The file permissions are: 100777
The md5 checksum of the file is e14b7159b8738a60e7909226e8edc5ce
Image not found!

Bây giờ phải làm thế nào ?

Thanks,


Hình của Vu Hung
Trả lời: Ký hiệu Toán học với Latex
Đóng góp vào gói tiếng Việt
Chú ý lỗi này:
Warning: system() has been disabled for security reasons in /www/htdocs/vietma/filter/tex/texdebug.php on line 131
/www/htdocs/vietma/filter/tex/mimetex.linux: /lib/libc.so.6: version `GLIBC_2.3' not found (required by /www/htdocs/vietma/filter/tex/mimetex.linux)

Bạn có được quyền cấu hình với server đã cài Moodle không? Bạn cấu hình lại theo thông báo của lỗi trên.
Hình của Truong Nguyen Quang
Trả lời: Ký hiệu Toán học với Latex
 
Không có quyền!

Thế mới buồn !

/lib/libc.so.6: version `GLIBC_2.3' not found

Cái này phải bổ sung tại Server linux ?
-------------------------------------------------------
P/S: Mình tên Trường, Nguyễn Quang Trường
Hình của Vu Hung
Trả lời: Ký hiệu Toán học với Latex
Đóng góp vào gói tiếng Việt
Anh tải về tại: http://download.moodle.org/mimetex/linux/ và bổ sung và server Linux.
Hình của Truong Nguyen Quang
Trả lời: Ký hiệu Toán học với Latex
 
Ah ! Bạn có biết sử dụng cái này không ?

Nghe nói không cần chạy file trên server !

http://download.moodle.org/modules/jsmath.zip


Hình của Vu Hung
Trả lời: Ký hiệu Toán học với Latex
Đóng góp vào gói tiếng Việt
Great!
Sau khi giải nén thì trong file README.txt đã giải thích kĩ cách cài đặt rồi.
Hình của Truong Nguyen Quang
Trả lời: Ký hiệu Toán học với Latex
 
Tôi thử chạy Moodle trên máy xách tay cài Windows XP thì OK !

Vậy có thể tôi phải bỏ Host (linux) này hả ? sad  
(1.2G dĩa cứng với 120G băng thông)
Hình của Vu Hung
Trả lời: Ký hiệu Toán học với Latex
Đóng góp vào gói tiếng Việt
Tất nhiên là không smile. Đa số các site Moodle trên thế giới chạy trên Linux hoặc Unix.
Hình của Truong Nguyen Quang
Trả lời: Ký hiệu Toán học với Latex
 
OK ! Quá tuyệt !

1. Nếu có quyền chỉnh sửa các quyền của Server thì dùng TEX mặc định của Moodle.

2. Đối với những hosting server nào mà không có quyền chỉnh sửa thì sử dụng cái này !

http://download.moodle.org/modules/jsmath.zip

Chúc tất cả vui vẻ cười

Hình của Minh Do Hong
Trả lời: Ký hiệu Toán học với Latex
 
Liên hệ với Admin hỏi xem thế nào, xem ra thì quản trị server này cũng không được thành thạo cho lắm.
Nguyễn Văn Nghiêm
Trả lời: Ký hiệu Toán học với Latex
 

Chỉ mình cách Up và cài jMath với, mình cài rồi mà không được. ví dụ mình đánh: $$\lim_{x\to\infty}f(x)= 0$$ thì chỉ hiện một ô không hiển thị hình ảnh gì cả.

Hình của Evariste Galois
Trả lời: Ký hiệu Toán học với Latex
 
Hi Tôi cũng đang cần dùng kí hiệu toán học trên Moodle. Nhưng tôi không rõ MimeTeX hoạt động như thế nào, có cần chạy chương trình (binary file) (chứ không phải script) trên server không. Theo tôi hiểu thì trừ khi có server riêng của mình, còn không thì các web server sẽ không bao giờ cho chạy chương trình, vì cho phép làm như vậy tức là mở cửa cho hacker tấn công. Nếu các bạn có kinh nghiệm cài trên server xin chia sẻ. Cám ơn rất nhiều
Hình của Vu Hung
Trả lời: Ký hiệu Toán học với Latex
Đóng góp vào gói tiếng Việt
Chào Evariste,
Bạn nói đúng là khi không có server riêng thì khó có quyền chạy các binary file, như MimeTex chẳng hạn.

Như ở trên đã gợi ý bạn nên dùng JMath chỉ là java script không cần quyền cao.
Hình của hai quang van
Trả lời: Ký hiệu Toán học với Latex
 
test: $2^2$ và \[2^2\]\(2^2\) +và