Chuyển tới nội dung chính

CÁC CÔNG CỤ TẠO BÀI GIẢNG

Cho mình hỏi chức năng của bảng mdl_ipodcast_views ???