Chuyển tới nội dung chính

CÁC CÔNG CỤ TẠO BÀI GIẢNG

Làm sao tạo giáo trình điện tử từ Reloader hay eXE xuất ra định dạng file .exe để đưa vào CD.v.v.v.