CÁC CÔNG CỤ TẠO BÀI GIẢNG

cách soạn thảo tiếng Việt trong Authorware

 
Hình của Võ Trọng Trí
Trả lời: cách soạn thảo tiếng Việt trong Authorware
 
Hiện tại tôi tìm sách hay đĩa hướng dẫn dùng phần mềm này mà chẳng có , chắc Việt Nam ta ít dùng. Không biết tiếng Anh cũng khổ !