CÁC CÔNG CỤ TẠO BÀI GIẢNG

Lổi font khi export đề thi quiz

 
Hình của Hải Nguyễn Đình
Trả lời: Lổi font khi export đề thi quiz
 

Bạn cần cho thêm thông tin: export theo định dạng nào?, và dùng phần mềm gì để đọc?