CÁC CÔNG CỤ TẠO BÀI GIẢNG

Tài liệu sử dụng EXE

 
Hoi xau
Re: Tài liệu sử dụng EXE
 

1. Bảng Outline của Control Panel eXe cho phép thiết kế cấu trúc giáo trình theo cấu trúc thứ bậc có phân loại, như: chủ đề-Phần-Mục, Sách-chương-đoạn,Giáo trình - Chương - Bài ...Tuỳ cách các bạn gọi.

Home: Mặc định là trang đầu tiên sẽ đựoc trình bày khi 1 giáo trình , bài giảng được xuất bản ra dưới dạng Web hay SCORM (cho 1 LMS).Đây là mục cao nhất.

 - Add: Thêm 1 mục: Chủ đề, phần, mục,....

- Delete: Xoá 1 mục

- Rename: Đổi tên 1 mục

- 4 hình vẽ mũi tên: Cho phép kích vào để di chuyển vị trí hiên tại cuat một mục nào đó: lên trên cùng, xuống dưới cùng, lên 1, xuống 1.

2. Bảng iDevices (Instruction Devices) là tập hợp các thiết bị giảng dạy, thực ra là tập hợp các công cụ có chức năng mô tả nội dung học tập.Như:

- Activity:Được hiểu như 1 tác vụ mà người học cần phải hoàn thành.

- Case Study: Cho phép đặt ra 1 tình huống, vấn đề để tranh luận thảo luận

- Attachment: File đính kèm gtrình cho phép người học truy xuất.

- Image With Text: Trình bày hình ảnh có giải thích

- Multi choice: Tạo câu hỏi nhiều lựa chọn.

- Objectives: Mô tả mục tiêu bài học.

- Reading Activity: Cấu trúc hoạt động đọc cho người học.

     + What to read: Mô tả những tài liệu nên đọc

    +Why it should be read: Mô tả ý nghĩa của việc đọc các tài liệu trên

    + Reference: Tài liệu tham khảo.

    + Feedback: Tóm tắt mô tả những , thảo luận, các nội dung tranh luận(Hỏi - trả lời) những ý chính trong bài đọc, các vấn đề cần suy nghĩ, các vấn đề nâng cao....

- Preknowledge: Điều kiện tiên quyết, hiểu là kiêếnthức liên quan bắt buộc phải có để có thể hoàn tất việc học 1 cách hiệu quả nhất.

-Reflection: GV đưa ra 1 vấn đề nào đó cho người học tìm hiểu, suy nghĩ và bắt buộc phải phản hồi lại sự tìm hiểu đó cho GV.

- True-False Question: các câu hỏi đúng sai. Đưa ra 1 ý kiến yêu cầu người học đánh giá là đúng hay sai.

Wiki Article; Lấy 1 bức anhe từ trang từ điểm trực tuyến www.wikipedia.org

của 1 chủ đề và nhúng vào nội dung

........ Buồn ngủ quá rồi.

Bạn muốn thay đổi các màu nền thì vào Style và cứ click bừa vào 1 mục trải xuống nào đó nó sẽ thay đổi màu nền , không thích thì chọn lại...

Bạn có thể vào Tool/ iDevice Editor để tự tạo cho mình 1 công cụ.

làm xong các bạn có thể xuất bản: vào File/Export và chon định dạng màg mình muốn xuất ra: Như SCORM 1.2 hay Website.....

Các bạn cứ thử dùng. Tuy nhiên khoảng 1-2 thang nưa mình hy vọng có thể giới thiệu với các ban 1công cụ hoàn toàn bằng tiếng Việt (tên là Easily) rất dễ sử dụng và trức quan. Các bạn có thể ltạo các công thức toán học mà không câầnphải biết mã ASCII. như a = 65, b = 66 ..., dấu cách = 32......

 Công ty TNHH Giải pháp công nghệ Trung Kiên. là tác giả của Easily