Материали, софтуер и методики при проектирането и администрирането на електронни учебни курсове

Всички Форуми Това е форум за материали, софтуерни приложения и методики при проектирането и администрирането на електронни учебни курсове в Moodle и останалите среди за електронно обучение (СеО)

Целта с която е създаден този курс в Moodle и в частност "Форумът за материали, инструменти и методики при ..." на този проект е да се създаде стабилна и поддържана среда с информация в нея за всякакви български образователни разработки, които да бъдат разпространени сред по-голям брой от хора. Идеята е разработчиците на образователен софтуер с отворен код (и безплатен) да успеят да го популяризират сред българските и европейските институции, в частност българските училища, университети, колежи и библиотеки, които се нуждаят от подобен тип софтуерни проекти но стават жертна на комерсиални интереси и болни научни амбиции.

Добре известен факт по света е, че България имат традиции в използване на модерните компютърни образователни технологии за педагогически цели, още от самото им създаване. Затова не е чудно, че днес те са изключително популярни сред младежите у нас. Те ги използват в образованието си, при развлечения, за комуникиране, споделяне на идеи и кандидатстване в учебни заведения и мн. др.

Българските училища и университети отдавна работят в областта на приложението на модерните образователни технологии. Благодарение на програми, като i-Class на МТС или недовършената и замразена програмата за електронни учебници на МОН (все още в начален етап), с всеки изминал ден виртуалните образователни програми навлизат все повече в процеса на обучение. Надежда дава факта, че електронните учебници на МОМН няма да са първата, нито единствена стъпка, към електронно обучение, която се прави у нас. Тя не се изразява и в многобройните речници и образователни програми, пуснати от българските ИТ фирми (PhotonSoft и др.). Комерсиалните среди като разработката на Русенски Университет "Ангел Кънчев" - e-Learning Shellса недостъпни (платени и с неизвестна посещаемост), и се предлагат като някаква панацея дори и за електронни библиотеки при положение, ча са създадени като среди за електронно обучение (СеО). В голяма част модерните технологии в образованието са повече плод на научни изследвания у нас и в много редки случаи излизат извън стените на университетите. Такъв е случаят например с разработките на Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" - PeU 1.0/2.0 и BEST. Авангардните разработки за кото навсякъде се тръби в България по медиите никога не достигат до достъпен (безплатен) ДЪЛГОТРАЕН практичен резултат с необратими приноси в българското образование!

Може би, като първи практически стъпки могат да се приемат различните образователни презентации, направени от преподаватели в училищата, които първи са имали шанса да се сдобият с компютърен кабинет в края на 90те. Но тази идея днес е развита до още по-голяма степен и то от не кой друг, а от самите ученици и студенти. Така още преди новите електронни учебници да имат дори "обложка", в интернет могат да се намерят програми, подпомогащи обучението по почти всички предмети. И те не са безизвестни, а са пособия, които вече се ползват от учителите, имащи възможност.

Моля пишете на Кирилица


ОбсъжданеЗапочнато отМненияПоследно мнение
Езиково обучение 1 Valeria Komova
Отворен учител по машинопис 1 Annii Psy
Шестнадесет сайта за Българска Граматика и книжовен език 2 Gan Box
Конструктор на тестове 3 Nik Batch
ATutor 1.6.4- Създайте сайт за дистанционно обучение 1 Йордан Сивков
Учебен център "Регалия" 0 Daniel Denev
Математика за всеки - Math for everybody 0 Daniel Denev
Педагогически основи на съвременните образователни технологии - (Кратка е-Методика) - Даниел Денев 0 Daniel Denev
Образователни портали 0 Daniel Denev
Частни училища 0 Daniel Denev
Езикови гимназии в България 0 Daniel Denev
Средни учебни заведения в София 0 Daniel Denev
Средни учебни заведения в българия 0 Daniel Denev
Общи учебни центрове 0 Daniel Denev
Гимназия по електропромишленост и строителство 0 Daniel Denev
Художествена гимназия в България 0 Daniel Denev
Професионални гимназии по туризъм 0 Daniel Denev
Професионални гимназии по облекло 0 Daniel Denev
Математически гимназии в България 0 Daniel Denev
Компютърни курсове 0 Daniel Denev
Курсове 0 Daniel Denev
Висши учебни заведения в София 0 Daniel Denev
Висши учебни заведения в българия 0 Daniel Denev
Училища и курсове 0 Daniel Denev
Компютърната презентация 0 Daniel Denev
Генератор на тестове по БЕЛ (5. - 12. клас) 1.0 0 Daniel Denev
Генератор на тестове по математика (5. - 12. клас) 1.0 0 Daniel Denev
Генератор на тестове по Химия за 7-12 клас 1.0 0 Daniel Denev
Генератор на тестове по Физика за 5-12 клас 1.0 0 Daniel Denev
Съчинение на свободна тема 0 Daniel Denev
Какво е Анотация. Как се оценява анотация 0 Daniel Denev
Какво е Есе. Видове есета 0 Daniel Denev
Форма на оценяване на Есе за оценяване (Evaluation essay) 0 Daniel Denev
Критерии (скала) за оценка на есе (30 точки) 0 Daniel Denev
Домашно по математика 0 Daniel Denev
Нещичко за настроение - Общност Български език и литература към BGlognet 0 Daniel Denev
Хранилище на споделени дигитални дидактически ресурси и обекти 0 Daniel Denev
ДИДАКТИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ ПО ПРОГРАМИРАНЕ 0 Kiril Ilarionov
Centre 3.0 0 Daniel Denev
Документация на Moodle TeX филтърът SR2- курсове по математика (The Math courses in Moodle) 51 Daniel Denev
em-Learning Shell- Софтуерна Платформа за Мобилно Обучение 0 Daniel Denev
BEST 2.0.0 0 Daniel Denev
Материали за тематично разпределение по различни предмети 6 Daniel Denev
Ефективно дистанционното обучение 0 Daniel Denev
Решаване на тестови задачи с позиции за попълване 0 Daniel Denev
Решаване на въпроси с множествен избор на отговора 0 Daniel Denev
Скала за оценка на устен изпит по чужди езици 0 Daniel Denev
Скала "Чужди езици - писмен" (примерна) 0 Daniel Denev
Скала "Компютри" 0 Daniel Denev
Скала "Български език и есе" 0 Daniel Denev
Форма на оценяване на Сценично изпълнение 0 Daniel Denev
Форма на оценяване на Рисунка (трафика, скулптура и др.)/ изложба 0 Daniel Denev
Форма на оценяване на Дискусия/обсъждане 0 Daniel Denev
Форма на оценяване на Презентация 0 Daniel Denev
Форма на оценяване на Научноизследователска задача 0 Daniel Denev
Форма на оценяване на Проект 0 Daniel Denev
Форма на оценяване на Казус 0 Daniel Denev
Форма на оценяване на Практически задачи (демонстриране на умения и продукти) 0 Daniel Denev
Форма на оценяване на Доклад 0 Daniel Denev
Форма на оценяване на Реферат 0 Daniel Denev
Форма на оценяване на Конспект 0 Daniel Denev
Форма на оценяване на Анотация 0 Daniel Denev
Форма на оценяване на Резюме 0 Daniel Denev
Форма на оценяване на Диктовка 0 Daniel Denev
Форма на оценяване на Аргументативно (академично) есе 0 Daniel Denev
Форма на оценяване на Есе за класификация (Division and classification еssay) 0 Daniel Denev
Форма на оценяване на Есе за дефиниране на значението (Definition essay) 0 Daniel Denev
Форма на оценяване на Есе за сравняване/противопоставяне - (Comparative and Contrast essay) 0 Daniel Denev
Форма на оценяване на Есе за анализ на причинно-следствени отношения (Cause and Effect essay) 0 Daniel Denev
Форма на оценяване на Обяснително есе (Expository essay) 0 Daniel Denev
Форма на оценяване на Описателно есе (Descriptive Essay) 0 Daniel Denev
Пример на критерии за оценка на есе по чужд език 0 Daniel Denev
Форма на оценяване на Писмени задачи 0 Daniel Denev
Форма на оценяване на ТЕСТ 0 Daniel Denev
Таблица на химичните елементи 0 Daniel Denev
Знам.bg 0 Daniel Denev
Test.bg - сертификати 0 Daniel Denev
Сайт за Българското образование, наука и култура 0 Daniel Denev
BG Tests 0 Daniel Denev
Тест.БГ - онлайн тестове 0 Daniel Denev
Български образователен справочник 0 Daniel Denev
Портал за образование- Академика 0 Daniel Denev
Информационен портал за образование- Study.bg 0 Daniel Denev
Познания за света 0 Daniel Denev
сп. "Българска Наука" 22 плюс + сп. "Научен Коментар" 0 Daniel Denev
Тестове по математика, български език и литература 2007 0 Daniel Denev
Интересни неща които можете да правите по време на лекциите си 0 Daniel Denev
Библиотека 0 Daniel Denev
Библиотечен Мениджър 0 Daniel Denev
BEST.NET - Образователен портал C# ASP.NET 1.0.8 0 Daniel Denev
Web Календар 3.2 0 Daniel Denev
Timer 1.2 0 Daniel Denev
Тестов Конструктор 1.0 0 Daniel Denev
Tests 1.0 0 Daniel Denev
Система за провеждане на Електронни Тестове 0.6 0 Daniel Denev
Тестова система разработена на C#.NET и ASP.NET 1.0 0 Daniel Denev
Българска класика 2.0 0 Daniel Denev
Астроном 0 Daniel Denev
3D Solar System Simulator 0 Daniel Denev
SolarNet 0 Daniel Denev