Прескочи на основното съдържание

Материали, софтуер и методики при проектирането и администрирането на електронни учебни курсове

Форма на оценяване на Есе за анализ на причинно-следствени отношения (Cause and Effect essay)