SCORM VÀ CÁC CHUẨN E-LEARNING KHÁC


Tại đây, các bạn đặt các câu hỏi về SCORM và các chuẩn khác như IMS Learning Design, IMS Common Cartridge. Muốn tìm hiểu SCORM hãy đọc thêm thông tin tại http://www.adlnet.org.

List of discussions. Showing 100 of 122 discussions
Trạng thái Diễn đàn Người khởi tạo Bài viết gần đây nhất Phúc đáp Hành động
Hình của Nguyễn Văn Lập
Nguyễn Văn Lập
28 Th03 2017
Hình của dương phước toàn
dương phước toàn
3
Hình của Thanh Phúc Lê
Thanh Phúc Lê
11 Th11 2017
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
2
Hình của Tong Vinh
Tong Vinh
6 Th04 2006
Hình của Thu Huyền Nguyễn
Thu Huyền Nguyễn
5
Hình của Duc Thuan Pham
Duc Thuan Pham
29 Th07 2005
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
24
Hình của Cao Van Khanh
Cao Van Khanh
13 Th02 2006
Hình của edu space.vn
edu space.vn
48
Hình của Ho Va
Ho Va
16 Th11 2015
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
4
Hình của Quách Phi Huỳnh
Quách Phi Huỳnh
6 Th11 2015
Hình của Quách Phi Huỳnh
Quách Phi Huỳnh
0
Hình của Minh Viet
Minh Viet
28 Th03 2006
28
Hình của Tran Van Quyen
Tran Van Quyen
9 Th02 2015
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
2
Hình của Nguyễn Khánh
Nguyễn Khánh
5 Th01 2015
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
1
Hình của Manh Ha Hoang
Manh Ha Hoang
20 Th10 2014
Hình của Manh Ha Hoang
Manh Ha Hoang
0
Hình của Manh Ha Hoang
Manh Ha Hoang
12 Th10 2014
Hình của Manh Ha Hoang
Manh Ha Hoang
1
Hình của Hien Nguyen
Hien Nguyen
4 Th01 2006
Hình của thao nguyen
thao nguyen
17
Hình của Nghia Nguyen Van
Nghia Nguyen Van
14 Th08 2014
Hình của Nghia Nguyen Van
Nghia Nguyen Van
0
Hình của Cultural Center of Sharing CCS
Cultural Center of Sharing CCS
20 Th12 2010
Hình của Dinh tuan
Dinh tuan
2
Hình của Tuyen Nguyen
Tuyen Nguyen
5 Th03 2014
Hình của Tuyen Nguyen
Tuyen Nguyen
0
Hình của phát trương
phát trương
3 Th10 2013
Hình của phát trương
phát trương
2
Hình của Văn Hùng Đỗ
Văn Hùng Đỗ
1 Th05 2013
Hình của Văn Hùng Đỗ
Văn Hùng Đỗ
2
Hình của Lee Rain
Lee Rain
18 Th09 2012
0
Hình của Đức Trịnh Khắc
Đức Trịnh Khắc
2 Th07 2010
Hình của Nguyễn Văn Thắng
Nguyễn Văn Thắng
32
Hình của Hiệu Nguyễn Thị
Hiệu Nguyễn Thị
19 Th05 2012
Hình của Hiệu Nguyễn Thị
Hiệu Nguyễn Thị
2
Hình của Hiệu Nguyễn Thị
Hiệu Nguyễn Thị
13 Th05 2012
Hình của Hiệu Nguyễn Thị
Hiệu Nguyễn Thị
0
Hình của cam nguyen
cam nguyen
18 Th04 2012
Hình của cam nguyen
cam nguyen
2
Hình của cam nguyen
cam nguyen
18 Th04 2012
Hình của cam nguyen
cam nguyen
0
Hình của Thanh Binh Hoang
Thanh Binh Hoang
19 Th07 2008
Hình của Hà Vũ Thị
Hà Vũ Thị
5
Hình của vanquoc vo
vanquoc vo
18 Th04 2010
Hình của Dung Nguyễn
Dung Nguyễn
1
Hình của Deleted user
Deleted user
4 Th08 2011
Hình của Deleted user
Deleted user
0
Hình của Trần Quốc Tuấn
Trần Quốc Tuấn
8 Th12 2010
Hình của Hải Nguyễn Đình
Hải Nguyễn Đình
1
Hình của Tran Phuoc Tai
Tran Phuoc Tai
11 Th09 2010
Hình của Tran Phuoc Tai
Tran Phuoc Tai
0
Hình của Duy Hai Nguyen
Duy Hai Nguyen
12 Th11 2005
Hình của Thanh Hiền Nguyễn
Thanh Hiền Nguyễn
17
Hình của Võ Trọng Trí
Võ Trọng Trí
7 Th11 2006
Hình của Hoàng Văn Đạt
Hoàng Văn Đạt
3
Hình của Nhu Son Nguyen
Nhu Son Nguyen
22 Th11 2009
Hình của Hoàng Văn Đạt
Hoàng Văn Đạt
3
Hình của tai nguyen
tai nguyen
21 Th05 2010
Hình của nguyễn ngọc khánh
nguyễn ngọc khánh
2
Hình của Huu Tinh Luong
Huu Tinh Luong
6 Th06 2006
Hình của huong nguyen
huong nguyen
9
Hình của Quang Huy Thai
Quang Huy Thai
10 Th05 2010
Hình của Quang Huy Thai
Quang Huy Thai
0
Hình của bich ngoc nguyen
bich ngoc nguyen
6 Th05 2010
Hình của bich ngoc nguyen
bich ngoc nguyen
0
Hình của vanquoc vo
vanquoc vo
14 Th04 2010
Hình của vanquoc vo
vanquoc vo
0
Hình của le hung
le hung
27 Th03 2010
Hình của nguyễn ngọc khánh
nguyễn ngọc khánh
13
Hình của tuyen ho
tuyen ho
2 Th04 2010
Hình của tuyen ho
tuyen ho
0
Hình của tuyen ho
tuyen ho
31 Th03 2010
Hình của Việt Cường Nguyễn
Việt Cường Nguyễn
1
Hình của Nam Nguyen Tri
Nam Nguyen Tri
9 Th04 2005
Hình của Tran Quang Tuan
Tran Quang Tuan
11
Hình của nguyễn ngọc khánh
nguyễn ngọc khánh
11 Th03 2010
Hình của nguyễn ngọc khánh
nguyễn ngọc khánh
0
Hình của Khanh Nguyễn
Khanh Nguyễn
31 Th01 2010
Hình của Đinh Lư Giang
Đinh Lư Giang
1
Hình của Nhu Son Nguyen
Nhu Son Nguyen
25 Th11 2009
Hình của Nhu Son Nguyen
Nhu Son Nguyen
2
Hình của Nhu Son Nguyen
Nhu Son Nguyen
25 Th11 2009
Hình của Nhu Son Nguyen
Nhu Son Nguyen
0
Hình của le hung
le hung
24 Th08 2009
0
Hình của Trần Tuấn Kiệt
Trần Tuấn Kiệt
12 Th08 2009
Hình của Trần Tuấn Kiệt
Trần Tuấn Kiệt
2
Hình của Tong Hung
Tong Hung
3 Th06 2009
Hình của Tong Hung
Tong Hung
0
Hình của ouk chiavisoth
ouk chiavisoth
7 Th05 2009
1
IMS QTI
Hình của le ba cuong
le ba cuong
28 Th05 2008
Hình của Nguyễn Việt
Nguyễn Việt
1
Hình của Cao Van Khanh
Cao Van Khanh
23 Th01 2006
Hình của Thanh Tân Dang
Thanh Tân Dang
2
Hình của tran van thuong
tran van thuong
24 Th03 2009
Hình của tran van thuong
tran van thuong
0
Hình của hai vu
hai vu
4 Th03 2009
0
Hình của Vu Hung
Vu Hung
17 Th10 2006
Hình của Nguyễn Việt
Nguyễn Việt
1
Hình của nguyet luong minh
nguyet luong minh
3 Th02 2009
Hình của nguyet luong minh
nguyet luong minh
0
Hình của Nguyen Viet Nam
Nguyen Viet Nam
2 Th10 2005
Hình của Minh Ngo Van
Minh Ngo Van
9
Hình của Du Nguyen Tien
Du Nguyen Tien
10 Th11 2005
16
Hình của Vu Hung
Vu Hung
8 Th03 2005
Hình của Tuan Anh Pham
Tuan Anh Pham
7
Hình của le minh
le minh
27 Th08 2008
3
Hình của Duy Hai Nguyen
Duy Hai Nguyen
3 Th11 2005
Hình của quocvuong K55C CNTT DHSPHN
quocvuong K55C CNTT DHSPHN
2
Hình của Nguyen Chien
Nguyen Chien
6 Th06 2008
Hình của Nguyen Chien
Nguyen Chien
0
Hình của Vu Hung
Vu Hung
15 Th09 2005
1
Hình của mi nguyet
mi nguyet
11 Th05 2008
Hình của mi nguyet
mi nguyet
0
Hình của tho ngoc
tho ngoc
1 Th03 2008
1
Hình của Truong Tuan Anh
Truong Tuan Anh
19 Th09 2007
1
Hình của Trieu Phu Tran
Trieu Phu Tran
16 Th09 2007
Hình của Hoang Duy Thien Nguyen
Hoang Duy Thien Nguyen
1
Hình của Phung Duc Hoa
Phung Duc Hoa
6 Th09 2007
Hình của Phung Duc Hoa
Phung Duc Hoa
2
Hình của indianou indianou
indianou indianou
20 Th07 2007
Hình của indianou indianou
indianou indianou
2
Hình của le leader
le leader
17 Th07 2007
Hình của le leader
le leader
0
Hình của Dang dinh An
Dang dinh An
15 Th07 2007
Hình của Dang dinh An
Dang dinh An
0
Hình của ng quy
ng quy
20 Th04 2007
0
Hình của ng quy
ng quy
23 Th03 2007
0
Hình của Phuong Ha
Phuong Ha
1 Th03 2007
Hình của Phuong Ha
Phuong Ha
0
Hình của phuong cao
phuong cao
28 Th02 2007
1
Hình của chau minh
chau minh
6 Th02 2007
Hình của chau minh
chau minh
2
Hình của Long Do Nhu
Long Do Nhu
15 Th01 2007
6
Hình của Diem Pham Xuan
Diem Pham Xuan
30 Th01 2007
3
Hình của Phuong Ha
Phuong Ha
29 Th01 2007
Hình của Phuong Ha
Phuong Ha
0
Hình của thanh dzuong
thanh dzuong
23 Th01 2007
Hình của thanh dzuong
thanh dzuong
2
Hình của mi mi
mi mi
22 Th01 2007
1
Hình của Linh Le cam
Linh Le cam
1 Th12 2006
3
Hình của mi mi
mi mi
4 Th12 2006
2
Hình của mi mi
mi mi
21 Th11 2006
3
Hình của nguyen quyen
nguyen quyen
25 Th10 2006
3
Hình của Linh Le cam
Linh Le cam
19 Th09 2006
Hình của Linh Le cam
Linh Le cam
4
Hình của Sang Nguyen
Sang Nguyen
1 Th10 2006
3
Hình của Linh Le cam
Linh Le cam
17 Th09 2006
Hình của Linh Le cam
Linh Le cam
6
Hình của Võ Trọng Trí
Võ Trọng Trí
13 Th09 2006
3
Hình của lam ngoc
lam ngoc
17 Th09 2006
1
Hình của Vu Hung
Vu Hung
22 Th08 2006
0
Hình của N N
N N
16 Th06 2006
0
Hình của Nguyen Duc Hung
Nguyen Duc Hung
15 Th06 2006
Hình của Nguyen Duc Hung
Nguyen Duc Hung
2
Hình của Chung Nguyen Canh
Chung Nguyen Canh
16 Th05 2006
5
Hình của Dang Ngoc Sang
Dang Ngoc Sang
14 Th02 2006
Hình của Chung Nguyen Canh
Chung Nguyen Canh
9
Hình của Vu Hung
Vu Hung
19 Th05 2006
0
Hình của Nguyen Anh Tuan
Nguyen Anh Tuan
12 Th04 2006
3
Hình của Cao Van Khanh
Cao Van Khanh
12 Th04 2006
Hình của bui to trinh
bui to trinh
1
Hình của Pham Minh Duc
Pham Minh Duc
23 Th03 2006
Hình của Pham Minh Duc
Pham Minh Duc
0
Hình của Minh Do Hong
Minh Do Hong
1 Th03 2006
Hình của Minh Do Hong
Minh Do Hong
7
Hình của Dang Ngoc Sang
Dang Ngoc Sang
12 Th02 2006
Hình của Dang Ngoc Sang
Dang Ngoc Sang
0