Chuyển tới nội dung chính

SCORM VÀ CÁC CHUẨN E-LEARNING KHÁC

Các bác ơi làm sao để biết được 1 bài giảng được đóng gói là tuân theo chuẩn SCORM?