Chuyển tới nội dung chính

SCORM VÀ CÁC CHUẨN E-LEARNING KHÁC

Em muốn xây dựng một module theo chuẩn SCORM thì phải làm gi?