Chuyển tới nội dung chính

SCORM VÀ CÁC CHUẨN E-LEARNING KHÁC

Như thế nào là một bài giảng theo chuẩn SCORM