Chuyển tới nội dung chính

SCORM VÀ CÁC CHUẨN E-LEARNING KHÁC

Upload goi Scorm bao loi "A required parameter (id) was missing" - Vui long cho em biet nguyen nhan va cach khac phuc